Zabudnuté projekty ŽSR (III. časť - Zúčtovanie po 15 rokoch)

11.3.2008 12:00 Bc. Jozef Gulík

Zabudnuté projekty ŽSR (III. časť - Zúčtovanie po 15 rokoch)

V období, kedy sa práve sformovali ŽSR, začali sa hľadať rôzne cesty na riešenie situácie v oblasti hnacích vozidiel a rodili sa mnohé zaujímavé i odvážne projekty. A tak na jednej strane vznikali exempláre ako Tatranský orol 755, či Batman 772, na strane druhej však navždy končia odložené „Ad acta“ aj projekty, ktoré skutočne mohli pomôcť ŽSR na ceste vpred. Obe kategórie však patria k histórii síce zabudnutej (mnohokrát dokonca neznámej), a nám neostáva iné, než si predstaviť, aké by to bolo, keby...

Zavše nám železničné spoločnosti predkladajú svoje investičné projekty, z ktorých sa dozvedáme, čo všetko nás v budúcnosti na našich tratiach čaká. Z vlastnej skúsenosti vieme, že realita býva častokrát iná a modernizačné projekty menia svoju tvár, odsúvajú sa na neskôr alebo sa navždy celkom stratia. Podľa posledných informácií sa môžeme tešiť napríklad na elektrické poschodové jednotky, tlačené súpravy s riadiacim vozňom, ľahké motorové jednotky a ďalšie. Čo z toho sa premení na skutočnosť (a kedy) ukáže iba čas. Čas, ktorý nám dnes dáva právo hodnotiť rovnaké projekty staré 15 rokov, ktoré vznikli tesne po vzniku ŽSR v roku 1993:

Hnacie koľajové vozidlá a koľajové žeriavy
jednotková
cena
(mil. Sk)
1993
(ks)
1994
(ks)
1995
(ks)
1.) Modernizácia, elektrická trakcia
- Montáž optimalizátora jazdy
0,3
1
10
- Modernizácia 110 na sériu 109
9
5
10
- Modernizácia 460
40
2
2
- Zdrojový vozeň pre 110 (109)
4
10
6
- Zdrojový vozeň pre 210
0,7
7
4
- Dosadenie elektronického rýchlomeru
0,15
2
20
10
- Dosadenie VZ typu LS 90
0,3
100
10
- Modernizácia 350 na rýchlosť 160 km/h
8
1
2
2
- Úprava série 363 na 140 km/h
0,5
5
5
- Modernizácia rozjazdového odporníka na 350
0,8
2
- Náhrada nabíj. dynama jednosmernej lok. stat. Meničom
0,3
2
2
- Modernizácia el. lokomotívy 210 na 209
0,6
2
2
- Prestavba rušňa 735 na el. striedavú lok.
5
1
8
- Prestavba 892 na el. striedavý mot. vozeň
3,6
10
- Montáž zjednodušeného VZ na r. 420.9
0,05
18
- Montáž EDB na r. 131
0,3
2
20
- Započítateľná EDB u 350
0,5
2
2.) Modernizácia, motorová trakcia
- Montáž el. regulátora prenosu výkonu
0,08
60
 
- Elektrické kúrenie 753 na 750
1,3
10
6
- Elektrické kúrenie 751 na 749
1,3
5
- Modernizácia 700-703 na 199 / 797
1,5
4
7
8
- Rekonštrukcia 735 na 714
4,5
2
2
8
- Modernizácia SM K 6S 310 DR
0,7
2
6
6
- Montáž zjednodušeného vlak. zabezpečovača
0,05
1
20
100
- Montáž zariadenia ohrevu chladiac. systému
0,035
100
50
30
- Vypínateľná spojka kompresora K3 lok.
0,07
20
20
50
- Dosadenie naftového ohrievača Eberspächer
0,2
10
5
50
- Rekonštrukcia vstrek.čerpadiel SM rady Ø230
0,02
130
- Montáž EDB na 742
0,33
5
5
20
- Montáž EDB na 770 / 771
0,33
5
20
- Montáž protipožiarnych zariadení na 830
0,01
39
- Modernizácia r. 751, 752 pre nákl. dopravu
1,5
4
5
20
- Montáž elektronického rýchlomeru
0,15
2
10
100
- Montáž VZ LS 90
0,3
1
100
- Náhrada SM ČKD motorom MaK (r. 754)
8
1
1
2
- Modernizácia vozňov 851 – interiér / exteriér
10
1
2
- Rekonštrukcia vstrek. sústavy SM rady 310
0,08
1
- Rekonštrukcia brzd. zariadenia 706.9 TEŽ
0,4
2
- Elektronický regulátor SM K 12 V 230 DR
0,3
10
20
- Montáž optimalizátora jazdy (r. 731, 754)
0,3
15
10
3) Nákup nových vozidiel
- El. rušne dig.systém na 25 kV, 50 Hz/15 kV 16 ⅔ Hz
30
4
?
- El. rušne jednosmerné 164
38
?
- El. rušne dvojprúdové 363
28
?
- El. rušne dvojprúdové 319
?
?
- Jednosmerné jednotky 471
120
6
?
- El. motorové vozne striedavé 543
30
3
?
- Motorové rušne série 704
5
15
5
?
- Motorové rušne série 709
5
14
15
?
- Motorové rušne série 731
13
20
10
?
- Motorové vozne série 843
36
1
?
- Železničné koľaj.žeriavy 100 t, EDK 750
70
2
?
 

Nákup v ďalších rokoch 1996-2000 predpokladá:

1996-1998 nákup 75 ks motorových jednotiek s elektrickým prenosom výkonu v základnej 3-vozňovej zostave (M + V + R). Výkonom obdoba 843. Jednotková cena 66,225 mil. Sk. 1997-2000 nákup 13 ks ľahkých elektrických motorových vlakov s výkonom 800 až 900 kW na jednosmerný systém a 20 ks súprav na striedavý systém, 3-vozňová základná zostava M+V+R. Jednotková cena u oboch verzií 96 mil. Sk. + rýchlostné súpravy ETR Pendolino 460, 470 na roky 1995 až 1996 v čiastke 32 mil. CHF, v prepočte kurzu (ku dňu 1.7.1993), čo je 646,4 mil. Sk za jednu 9-vozňovú jednotku a pri participácii slovenského priemyslu na 50 % by klesla zhruba na 50 % z jednotkovej ceny, tj. zostávajúce 4 súpravy v cene 64 mil. CHF, teda 1 298,8 mil. Sk. Ostatných 50 % u štyroch súprav by bol v národnej mene. Teda náročnosť v tvrdej mene je 1 945,2 mil. Sk, tj. 96 mil. CHF. Celková čiastka pri nákupe realizovanom bez kooperácie slovenského priemyslu by bola 160 mil. CHF.

 

Jedným zo zaujímavých projektov z roku 1993 je prestavba „pielstickov“ radu 735 na elektrické rušne striedavej trakcie. Neskôr dokonca na dvojsystémový určený pre vozbu vlakov v úseku Devínska Nová Ves – Marchegg po jeho elektrifikácii. Rušne 735 sa však dočkali iba rekonštrukcie na 736.
(735 110, depo Nové Zámky, 13. 6. 2006, Bc. Jozef Gulík)

 

Inou špecialitou mala byť rekonštrukcia trolejárskych motorových vozňov 892 (dnes MVTV02) na elektrické motorové vozne. Veru, všadeprítomné „krabice“ 81X na našich tratiach mohli mať ešte ďalšiu, doteraz nepoznanú tvár.
(MVTV02-23, ex 892 105, Nová Baňa, 30. 6. 2006, Bc. Jozef Gulík)

Súvisiace odkazy