Rozšírená modernizácia vozňov ZSSK Slovensko za 211 mil. Sk

14.1.2008 12:03 -po- Zdroj: SITA, Monitor tlače ŽSR

Rozšírená modernizácia vozňov ZSSK Slovensko za 211 mil. Sk

Rozšírenie rozsahu modernizácie 38 osobných vozňov radu Bmee na klimatizované vozne radu Bmeer o nevyhnutné technické riešenia vyjde Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK Slovensko), a.s. na 210,9 mil. Sk bez dane z pridanej hodnoty.

 Uvedenú zákazku získala firma ŽOS Trnava, a.s. na základe jedinej prijatej ponuky v rokovacom konaní bez zverejnenia. Tento postup obstarávateľ zdôvodnil tým, že ide o doplňujúce služby obstarávané podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici. Ako ďalej vyplynulo z oznámenia ZSSK Slovensko v Európskom vestníku verejného obstarávania, začiatočná predpokladaná hodnota rozšírenej modernizácie osobných vozňov predstavovala 240 mil. Sk.

Potreba rozšírenia modernizácie vozňov podľa obstarávateľa vyplynula dodatočne už počas ich modernizácie. Pozostáva z dosadenia premostenia záchrannej brzdy, doplnenia WC o uzatvorený odpadový systém, ako aj úpravy sedadiel a ich prečalúnenia, úpravy obkladov oddielov pre cestujúcich, bočnej chodbičky a predstavky. Zmluva o realizácii uvedenej zákazky bola uzatvorená 20. decembra 2007.

ZSSK Slovensko, a.s. plánuje v roku 2008 utŕžiť z osobnej prepravy takmer 2,617 mld. Sk. Spolu s ostatnými výnosmi v objeme 801,7 mil. Sk by tak mala dosiahnuť celkové tržby vo výške skoro 3,419 mld. Sk. Vyplýva to z údajov o kvantifikácii straty z výkonov vo verejnom záujme, ktoré spoločnosť poskytla agentúre SITA. Podľa plánu na tento rok pri produktívnom dopravnom výkone v objeme 31,5 mil. vlakokilometrov (vlkm) predstavujú ekonomicky oprávnené náklady uvedeného výkonu 8,817 mld. Sk. Plánovaná prevádzková strata v tomto roku by tak mala dosiahnuť úroveň 5,4 mld. Sk. Štát má poskytnúť ZSSK Slovensko na pokrytie tohtoročnej straty z prevádzky sumu vo výške 5 mld. Sk a dodatočne má na tento účel uhradiť 400 mil. Sk. Plánovaná jednotková cena výkonu prepočítaná na produktívny výkon predstavuje 279,8 Sk na vlkm a tržby na jednotku výkonu 108,5 Sk na vlkm.

Spoločnosť ŽOS Trnava pôsobí v oblasti poskytovania služieb, hlavne v rámci opráv a modernizácie nákladných a osobných železničných vozňov. Taktiež podniká v oblasti strojárskej výroby. Spoločnosť poskytuje svoje produkty a služby na Slovensku a v krajinách Európskej únie.

Galéria

Súvisiace odkazy