Rekonštrukcia parného rušňa 555.3008 „Mazutka“

19.12.2007 10:00 Peter Guštara

Rekonštrukcia parného rušňa 555.3008 „Mazutka“

Parný rušeň 555.3008 patrí medzi približne 6 500 nemeckých vojnových rušňov radu 52 DR, vyrábaných počas II. svetovej vojny prakticky všetkými lokomotívkami okupovanej Európy. Išlo o mimoriadne jednoduchú a súčasne i veľmi vydarenú konštrukciu výkonného, ale nenáročného nákladného parného rušňa.

Pri ČSD ich po II. svetovej vojne jazdilo 185 kusov pod radovým označením 555.0 a tento počet bol doplnený v rokoch 1962 a 1963 o ďalších 100 trofejných strojov zo ZSSR. Celkom 199 kusov týchto rušňov (všetkých sto trofejných rušňov zo ZSSR a ďalších 99) bolo rekonštruovaných v rokoch 1963 a 1964 na vykurovanie mazutom; tieto rušne pritom boli preznačené na rad 555.3. Zmyslom rekonštrukcie bolo využitie ťažších destilačných zvyškov, ktoré boli vo veľkom množstve k dispozícii najmä po ukončení výstavby ropovodu Družba v roku 1962.Rekonštrukciou sa podstatne zmenilo kúrenisko a popolník, ktoré boli opatrené výmurovkou z 500 - 600 šamotových tehál. Táto výmurovka zabraňovala priamemu styku plameňa horáku so stenou pece a siahala až po klenbu. Ťažký vykurovací olej (mazut) bol uložený v nádrži tendra a jeho tekutosť zabezpečoval parný ohrev prostredníctvom vykurovacích hadov. Zohriaty olej pritekal z nádrže cez predhrievač a filter do horákov (malého a veľkého), uloženého pod nožným rámom kotla rušňa.

Na Slovensku boli až do svojho zrušenia začiatkom 70. rokov charakteristické predovšetkým pre okolie Bratislavy - ich domovom sa stalo RD Bratislava východ. Odstavovanie týchto rušňov na začiatku 70. rokov 20. storočia bolo spôsobené zdražením použitého ropného paliva po prepuknutí svetovej energetickej krízy na konci 60-tych rokov, prebiehajúcou trakčnou výmenou na ČSD i nedôverou personálu k týmto pomerne neobvyklým rušňom (5.2.1964 došlo k výbuchu kotla rušňa 555.3277 neďaleko Sládkovičova; neskôr došlo ešte k ďalším dvom výbuchom). Predmetný rušeň obdržal po oslobodení Československa ako koristný rušeň DRB (pôvodne pravdepodobne 52.7447) číslo 555.0554 a koncom 40. rokov 20. stor. bol preznačený na 555.008. Na olejové vykurovanie bol zrekonštruovaný ku dňu 17.12.1964, slúžil potom v RD Bratislava východ, kde bol zrušený dňa 16.8.1972 výnosom 20260/72 FMD. Ku dňu 4.1.1973 bol zmenený na vykurovací kotol K 549 a pôsobil potom v Pozemných stavbách Bratislava. Tu bol na začiatku 80. rokov 20. storočia získaný pre Múzejno-dokumenačné centrum vtedajšej Správy Východnej dráhy ČSD.

 

ZNOVUZRODENIE 555.3008

Roku 1999 sa členovia bratislavského Klubu priateľov histórie železničnej dopravy rozhodli, že po úspešnom sprevádzkovaní parného rušňa 331.037 sa podujmú na sprevádzkovanie ďalšieho, výkonnejšieho rušňa. Voľba padla na rad 555.3. Hlavným dôvodom tohto výberu bolo jeho mazutové vykurovanie, ktoré ponúka možnosť zaobísť sa bez požiarnych vlakov, nezmyselne predražujúcich prevádzku parných nostalgických vlakov na Slovensku. Po dôkladnej prehliadke bol pre tento účel vybraný prvý z dvoch zachovaných rušňov 555.3008 a 555.3254. Práce sa roku 1999 začali demontážou šamotovej výmurovky z pece a plechového obalu kotla. Nato bola úspešne vykonaná orientačná tlaková skúška, pri ktorej bol bez problémov dosiahnutý tlak 21 bar. Ďalšie práce sa potom sústredili na pojazd rušňa, ktorý bol v pomerne biednom stave. Roku 2000 bol po väčšom úsilí rozložený skorodovaný parný stroj, demontované spojnice a armatúra rušňa. Etapa demontáží bola roku 2001 zavŕšená vyviazaním a opieskovaním rámu.

Práce pokračovali odstraňovaním zistených závad - najmä opravou klzníc dvojkolesí, prepúzdrením vahadiel a závesov pružníc, revíziou pružníc, osústružením a defektoskopickou kontrolou dvojkolesí a výrobou nového čapu vedenia podvozka Krauss-Helmholtz. Roku 2003 sa podarilo tieto práce ukončiť záväzom nafarbeného rámu na dvojkolesia. Pozornosť klubu sa potom sústredila na opravu parného stroja a rozvodu. Zvlášť rozsiahla bola oprava parného stroja, na ktorom bolo potrebné vyrobiť prakticky nové posúvače, zalisovať nové vložky posúvačových komôr a poradiť si s riešením pomerne hlbokých koróznych výhlodkov na vŕtaní parného valca. Na rozvode boli zistené nasledovné závady: veľká vôľa medzi kulisovým kameňom a kulisou problém sa vyriešil použitím kulisy z rušňa 555.3254, vôľa na spojničných a ojničnom ložisku ako ja na ostatných častiach rozvodu, spojnice boli vyliate a nanovo vyvŕtané. Ostatné vôle na častiach rozvodu sa riešili výrobou nových púzdier. Na križiaky boli dosadené nové klzné časti z bronzu. Parné stroje spolu s rozvodom sú v súčasnosti hotové. Z ďalších dohotovených prác treba menovať najmä opravu kompletnej armatúry rušňa, sústavy mastenia pojazdu i parných strojov, montáž sústavy potrubí tlakovej brzdy rušňa a stavbu kabíny rušňovodiča.

V období od mája roku 2003 kedy bol tender vyviazaný, až do súčasnosti prebiehajú práce na jeho oprave. Po vyviazaní boli podvozky tendra úplné rozložené, následne boli opieskované rámy podvozkov a osústružené dvojkolia na profil UIC-ORE, prešli defektoskpickou kontrolou (pričom bolo potrebné jedno dvojkolesie pre defektoskopické závady vymeniť). Demontovala a vyčistila sa nádrž na olej, opieskoval vodojem rušňa a následne sa pristúpilo k výmene skorodovaných časti. Pri oprave bolo zistené rozsiahle poškodenie zadnej tornej skrine a túto bolo potrebné vypáliť a musela byť vyrobená úplne nová. V roku 2006 sa práce na tendri pohli výrazne dopredu. Do konca roku sa úspešne podarilo dokončiť novú tornú skriňu. Začiatkom roku 2007 bola opätovne osadená na pôvodné miesto. V júni bol tender úspešne zaviazali na opravené podvozky a bol ukázaný spolu s rušňom na 9. Celoslovenskom zraze.

 

Do dnešného dňa boli na tendri vykonané tieto práce: vyrobený komplet nový rozvod vzduchu pre tlakovú brzdu spolu s priebežným potrubím na 10 atm., vyrobená nová rúra kúrenia, opravená nabúraná zadná skrinka na náradie, osadené sa všetky opravené časti: pluhy, nárazníky, mazanie nárazníkov pre spojenie rušňa s tendrom. Vyvarili hornú časť pod mazutovou nádržou a vymenili skorodované plechy. Tender prešiel v októbri 2007 ešte jedným výväzom na ručných zdvihákoch. Počas výväzu boli dokončené práce na spodku tendra. Pred zaviazaním bol spodok dôkladne očistený prebrúsený a nalakovaný. Momentálne sa pracuje na osadení nových perejníkov vo vodnom priestore a naváraní odstránených a poškodených výstuh. Na jar 2008 sa predpokladá kompletné ukončenie opravy tendra. Kotol rušňa je tohto času na oprave vo firme OKV Martin, kde sa vyrába nový predhrievač, nové uloženie regulátora a výmena všetkých závrtných skrutiek. Oprava by mala byť ukončená v priebehu roku 2008. Všetky práce, okrem opravy kotla, ktorý je na oprave v OKV Martin, boli vykonané svojpomocne za významnej finančnej spoluúčasti Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava.

Galéria

Súvisiace odkazy