Tunely Nového spojení přilákaly tisíce Pražanů

15.10.2007 11:10Zdroj: Skanska

Tunely Nového spojení přilákaly tisíce Pražanů

Přibližně šest tisíc lidí si v rámci dne otevřených dveří v sobotu 13. října přišlo prohlédnout dva nově vybudované železniční tunely pod vrchem Vítkov, které již na konci roku 2008 propojí klíčová pražská nádraží. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost projít se oběma tunely v délce přes jeden kilometr a promluvit si s odborníky ze stavby.

Rozsáhlý projekt Nové spojení staví sdružení Pražské spojení vedené společností Skanska DS. Investorem projektu je Správa železniční dopravní cesty, finanční prostředky jsou čerpány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Lidé měli prakticky první a poslední šanci vidět tunely takto zblízka. Po stavební stránce jsou již hotové, nyní probíhá zasypávání portálů, instalace kabelovodů a v příštích týdnech spustíme pokládání kolejí. Zájem Pražanů o tuto stavbu je veliký, i proto jsme rádi, že se nám podaří Nové spojení zprovoznit více než rok před původně plánovaným termínem,“ uvedl Jan Mitlöhner ze společnosti Skanska DS.

Tunely jsou směrově rozdělené, v každém směru povedou dvoje koleje. U západních portálů si návštěvníci dne otevřených dveří, který se uskutečnil v rámci Dne českého stavitelství a architektury, mohli prohlédnout průběh výstavby čtyřkolejné estakády přes Masarykovo nádraží, u východních portálů zejména postupně se rýsující tvar estakády Sluncová a dalších tratí.

Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany a Holešovice je rozsáhlý soubor prací, z nichž nejznámější jsou dva nové železniční tunely pod pražským Vítkovem a nová silniční estakáda Krejcárek. Výstavba Nového spojení a modernizace přilehlých tratí umožní začlenit železniční dopravu do systému integrované hromadné dopravy hlavního města Prahy a umožní propojení nejdůležitějších železničních koridorů. Zlepší se také kvalita spojení mezi Prahou a aglomeracemi Středočeského kraje.

Základní údaje:

Název: „Nové spojení Praha Hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: Sdružení Pražské spojení – Skanska DS a.s. (vedoucí sdružení), Stavby silnic a železnic, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s. 
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Zahájení výstavby: červenec 2004
Zprovoznění: prosinec 2008

 

 

Súvisiace odkazy