Výluka v žst. Barca

12.9.2007 15:09 Ing. Peter Antoš

Výluka v žst. Barca

Už druhý deň vládne na košickom zhlaví žst. Barca čulí pracovný ruch. Počas prác, ktoré prebiehajú denne do 14:00, sa v tejto stanici koná čiastočná výluka. Jej príčinou je výmena výhybky na prvej koľaji, ktorá by mala byť ukončená tento piatok.

 

  

 
 
 
 
 
 
Práve kvôli tejto výluke bola dnes namiesto rušňa rady 363 v čele Os 7205 Košice – Hidasnémeti nasadená známa Júlia 754.072.
 
12.9.2007 - Barca: 754.072-7 v čele Os 7205 počas výluky © Ing. Peter Antoš
 
Nakoľko menená výhybka vetví trať aj na smer Čierna nad Tisou, vlaky v tomto smere prechádzajú počas výluky do žst. Krásna nad Hornádom po nesprávnej koľaji. Tak to bolo aj v prípade Os 8907 Košice – Humenné vedenom rušňom 163.103.
 
12.9.2007 - Barca: 163.013-5 v čele Os 8907 počas výluky © Ing. Peter Antoš
 
Ak niekto má nejaké doplňujúce, či pozmeňujúce informácie k tejto mojej aktualite, prosím o ich uvedenie v diskusii k článku. Určite sa mi ani zďaleka nepodarilo zistiť všetko.
 
V galérii k článku nájdete aj zábery dokumentujúce priebeh prác a „zúčastnených“ pracovných vozidiel.
 

Galéria

Súvisiace trate