Nové spojení zahájí provoz o dva roky dříve

21.6.2007 18:00Zdroj: Skanska

Nové spojení zahájí provoz o dva roky dříve

O celé dva roky před plánovaným termínem bude zprovozněn klíčový pražský železniční uzel Nové spojení. První vlak by zde tak měl projet již na konci roku 2008 namísto původního roku 2010. Rychlejší dokončení Nového spojení umožnilo využití nových technologií a velmi efektivní koordinace prací mezi jednotlivými členy zhotovitele díla - sdružení Pražské spojení vedeného společností Skanska DS. Investorem projektu je Správa železniční dopravní cesty, finanční prostředky jsou čerpány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Projevil se zde efekt rychlosti a návaznosti prací, hladké spolupráce členů sdružení a využití nejmodernějších stavebních technologií. Provoz na všech částech Nového spojení bude zahájen na konci roku 2008, v následujícím roce budou probíhat jen dokončovací práce a drobné úpravy, jako je například výsadba zeleně,“ uvedl Jan Mitlöhner ze společnosti Skanska DS.
 
 
 
„Jsme velmi spokojeni s tím, jak postupují práce na Novém spojení. Rychlejší uvedení tohoto díla do reálného provozu dramaticky zlepší využitelnost jednotlivých železničních koridorů a obecně možnosti železniční dopravy v Praze. Hlavní město je pro dráhy klíčovým bodem a Nové spojení zásadně zlepší průjezdnost a využitelnost celého železničního systému na území hlavního města,“ uvedl Dalibor Podracký ze SŽDC. Investor také upozorňuje na fakt, že projekt má zásadní význam i pro pražskou silniční dopravu, protože v rámci stavby vznikla i nová estakáda Krejcárek včetně dalších dopravně výhodných úprav a jeden silniční most.
 
 
 
„Je jasné, že tento projekt nebylo možné vytvořit bez někdy výrazných omezení dopravy jak silniční, tak i železniční – i proto jsme velmi rádi, že se dobu výstavby podařilo výrazně zkrátit,“ uvedl Jan Mitlöhner ze společnosti Skanska DS. Další plánovanou výluku si vyžádá kolejová rekonstrukce Masarykova nádraží, která zahrnuje výměnu železničního spodku, svršku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Výluka ve směru Ústí nad Labem a Kladno mezi stanicemi Praha Bubny a Praha Masarykovo nádraží potrvá od 2. července do 31.srpna 2007, během výluky bude tento traťový úsek zcela uzavřen.V dubnu 2007 byla zahájena rekonstrukce mostu Trocnovská, která potrvá do začátku července 2007.Během léta si pokračování prací vynutí ještě několik uzavírek pražských ulic, o kterých budeme v nejbližších dnech informovat.
 
 
 
V těchto týdnech pokračují na západní i na východní části stavby velmi podstatné práce. Na východní části probíhá výstavba pilířů, opěr a nosné konstrukce estakády Sluncová, tříkolejný železniční most na Balabence je již zcela dokončen a intenzivně se pracuje na nových tratích. Na západní části stavby vzniká nosná konstrukce estakády Masarykovo nádraží a přemosťuje se Husitská ulice. Také probíhá kompletní rekonstrukce provozní budovy Křenovka poblíž Hlavního nádraží. Práce na tunelech finišují a v příštích měsících budou připraveny pro montáž technologockých zařízení.
 
 
 
Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany a Holešovice je rozsáhlý soubor prací, z nichž nejznámější jsou dva nové železniční tunely pod pražským Vítkovem a nová silniční estakáda Krejcárek. Výstavba Nového spojení a modernizace přilehlých tratí umožní začlenit železniční dopravu do systému integrované hromadné dopravy hlavního města Prahy a umožní propojení nejdůležitějších železničních koridorů. Zlepší se také kvalita spojení mezi Prahou a aglomeracemi Středočeského kraje.

Súvisiace odkazy