Návšteva TOOŽ - bývale železničné vojsko Lipt. Mikuláš

20.6.2007 18:30 Vladimír Majerský

Návšteva TOOŽ - bývale železničné vojsko Lipt. Mikuláš

Pred nedávnom sa mi podarilo dostať do objektu bývaleho železničného vojska {ŽV}. Dnes to už nie je ŽV, ale získať informácie alebo fotky je podobné ako v nedávnej dobe keď to bol vojenský objekt.

ŽV bolo založené v-50 tych rokoch (aj ked súčasťou armády bolo už skôr). Už v 90-tych rokoch sa hovorilo o jeho zrušení. Oficiálne zrušenie železničných vojsk sa uskutočnilo až 31.12.2002, ešte pred zrušením základnej vojenskej služby v r.2006. Objekt ŽV sa pretransformoval na TOOŽ - technická ochrana a obnova železníc, so sídlom v Žiline. V Liptovskom Mikuláši vznikla stavebná základňa, v Bošanoch skladová a opravárenska základňa a v Špiskej Novej Vsi mostná základňa.

ŽV je špeciálny druh pozemnej armády. Jeho hlavnou úlohou bol výcvik v stavebných a montážnych prácach pri stavbe alebo aj oprave železničných tratí, mostov, preprave veľkých a dlhých nákladov, vyslobodzovacie práce. Na toto mali vyhradené množstvo strojov na potrebnej úrovni (na armáde sa nešetrilo). Vačšinou však opravovali traťový zvršok, na čo mali vyhradené okrem ineho pokladače a trhače koľajových polí, zhutňovače, buldozéry, žeriavy, uvolňovacie tanky, elektrocentrály, motorove člny, nakladače a samozrejme lokomotívy rady 701,710,742,770. Pracovalo sa jednak na obnove železnicných tratí, vlečiek, ale aj na výstavbe nových tratí napríklad výstavba novej závodnej železničnej vlečky pre Poľnonákup Poprad, výstavba obchádzkovej trasy pre provizórne mosty pri výstavbe vodného diela Žilina.

Okrem Liptovského Mikuláša boli podľa mojich informácií útvary aj v SPNV, Dolnom Kubíne a v Bošanoch. V Dolnom Kubíne bolo kompletne zrušené a je tam postavené obchodné centrum. Ešte v roku 1995 napríklad pomáhali pri prácach na bývalej Kysucko – Oravskej lesnej železnici pre Kysucké múzeum v Čadci v celkovej dĺžke 8,1 km, kde realizovali vyčistenie štrkového lôžka, výmenu podvalov, úpravu priechodového prierezu a iné práce. V roku 2000 sa podieľali na rekonštrukcii trate Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice.

Kasárne v centre mesta Špišská Nová Ves, opustilo železničné vojsko na začiatku roka 2003. V polovici 90-tych rokov okrem iného pracovali na odstraňovaní starých mostných konštrukcii v Žiline. Práce úzko súviseli s výstavbou Vodného diela Žilina.

TOOŽ LM

Koľaje do objektu TOOŽ vedú zo stanice LM na strane žilinskeho zhlavia a končia až pri Váhu. V celom objekte je niekoľko budov, do ktorých sa nepodarilo dostať.

 

 

Na prvý pohľad to vyzerá opustene, ale trochu ďalej nastáva pekný pohľad na 3 udržiavané mašiny: 2x 710 a 1x701. Jedna zo 710-tok: 710 673-5 celé roky stála zúbožená pri plote pri Váhu bez motora. Bola v zelenom vojenskom nátere.Dnes je opravená a v pôvodnom nátere ako pre pre ČSD. Treba na nej porobiť už len menšie opravy.

Ďalšia 710 675-0 prišla z Dolného Kubína. Podľa grafitov je vidieť, že bola nedávno na výlete v Bratislave na oprave tunela. 701 645-4 je tiež v pôvodnom nátere (aj ked na pluhu by mali byt červené pásiky). Takisto sa opravári snažili dať do pôvodneho stavu aj vnútro lokomotívy.Tieto tieto lokomotívy (min. obe 710 tky) mali byť už dávno v šrote, neviem odkiaľ by potom mali ďalšie.

Vo vnútri, kam sa nedalo dostať sa okrem iného nachádza pravdepodobne MUV 69 a pluh pre úpravu štrkového lôľka tzv PUŠL, stroj na úpravu pláne (SUP) s laserovým zameriavačom smeru a výšky, ktorý rozrušuje a upravuje pláň štrkového lôľka, stroj na smerovú úpravu koľaje PRM–1

V TOOŽ Bošany by mali byť:

742.615
742.618 (ex T466.2511) ,prenajatá SŽDC
742.634 (ex T466.2539) ,prenajatá SŽDC
742.629 (ex T466.2526)
710.677-6
701.670-2

Ak má niekto o nich dáke info, hlavne o 770, môže napísať.

Je otázne zrušenie ŽV. V Čechách sa zrusilo ŽV s tým, že ich prácu nahradia ine podnikateľské firmy, bude to dohoda s ministrom dopravy. Ale železnice neboli schopné plnohodnotne plniť niektoré úkony na železnici, ktoré predtým vykonávalo ŽV. Dokonca sa uvažovalo aj o znovuzavedení.

Galéria