Prvé dve motorové jednotky Plan U pre BRKS sú už na Slovensku

11.6.2007 7:45 -mm-

Prvé dve motorové jednotky Plan U pre BRKS sú už na Slovensku

V súčasnosti sú odstavené na vlečke Istrochemu. Novým vlastníkom týchto vyradených motorových jednotiek z Holandska je spoločnosť BRKS, a.s., ktorá ich získala od spoločnosti NS Reizingers. Celkovo by spoločnosť BRKS mala získať 6 jednotiek Plan U.

V Bratislave už sú jednotky s evidenčným číslom 193 a 125, nasledovať by mali čísla 116, 117, 151 a 191. Jednotky 193 a 125 odišli z Holandska 11.5.2007 a na Slovensko dorazili v druhej polovici mája.

V súčasnosti je ešte ťažko predpovedať kedy sa tieto jednotky objavia na trati, keďže musí prebehnúť homologizácia. Rovnako otáznymi sú aj trate, kde by tieto jednotky mali premávať. Tieto jednotky boli využívané v rýchlikovej doprave a je nepravdepodobné že sa budú využívať na lokálnych tratiach. Povráva sa o nasadení jednotiek na trati Bratislava - Zvolen - Košice.

Jednotky boli vyrobené v rokoch 1960 - 1963 v Utrechte. Celková hmotnosť je 137 ton, dĺžka 74,5 m., a maximálna rýchlosť 130 km/h. Usporiadanie dvojkolí je Bo'Bo' + 2'2' + 2'2'. Jednotka má kapacitu 24 miest v prvej triede a 168 miest v druhej triede, elektrický prenos výkonu, výkon 736 kW.

 

Kedže tieto jednotky mali z výroby červený náter, v Holandsku ich prezývali Červený čert. Žltý náter získali v roku 1968. Zloženie jednotiek je mBDk + B + ABk. Polovica vozňa mBDk je určená pre motor, ďalej ponúka služobný oddiel a veľkopriestorový oddiel druhej triedy. V časti B sa nachádzajú veľkopriestorové oddiely druhej triedy a posledný vozeň ABk má oddiely prvej a druhej triedy. 

Jednotky boli v Holandsku vyradené z prevádzky v roku 2003.

Zdroj informácii: Wikipedia.org. Foto: autor neznámy.

Galéria

Súvisiace odkazy