Abeceda železničiara: koľajová spojka

31.5.2007 8:32 Jozef Kollár

Abeceda železničiara: koľajová spojka

Koľajová spojka je konštrukcia, ktorá spája navzájom dve súbežné koľaje a umožňuje prechod z jednej na druhú. Koľajové spojky sú jednoduché a dvojité.

Jednoduchá koľajová spojka

Skladá sa z dvoch jednoduchých výhybiek, spojených srdcovkami proti sebe, každá na inej zo súbežných koľají, ktoré majú byť spojené. Obe výhybky majú rovnaký smer odbočenia (ľavý alebo pravý). Prechod je možný len v jednom smere. V dvoch smeroch umožňujú prechod dve protismerné jednoduché koľajové spojky. Väčšinou sú umiestnené za sebou. V tomto prípade sú v jednej spojke ľavé výhybky a v druhej pravé.

Dvojitá koľajová spojka

Nahradzuje dve protismerné jednoduché koľajové spojky. Skladá sa zo štyroch čiastočne upravených výhybiek, so srdcovkami proti sebe, a z koľajovej križovatky medzi nimi. Prechod medzi súbežnými koľajami je možný v oboch smeroch. Dvojitá koľajová spojka zaberá na trati menej miesta ako dve protismerné jednoduché.

 

Galéria

Súvisiace odkazy