Cestovné lístky na vlak cez mobilný telefón

11.4.2007 12:30 -mr- Zdroj: ZSSK, a.s.

Cestovné lístky na vlak cez mobilný telefón

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) ponúka od 10. apríla 2007 novú službu pre cestujúcich, pomocou ktorej je možné platiť za cestovné doklady bezhotovostne prostredníctvom mobilného telefónu prevádzkovaného spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. Táto služba sa čoskoro rozšíri aj o možnosť objednať si cestovné doklady aj telefonicky na čísle Kontaktného centra 18 188.

Aktiváciou tejto služby je možné za cestovné doklady objednané prostredníctvom internet portálu www.slovakrail.sk zaplatiť pomocou mobilného telefónu, ktorý má aktivovanú službu Orange teleplatba. Pri úhrade za cestovné doklady prostredníctvom Orange teleplatby nie sú potrebné žiadne ďalšie doklady. Na zrealizovanie transakcie potrebuje mať len uvedenú službu aktivovanú a pridelený ID kód od spoločnosti Orange Slovensko, a. s.

Objednávka cestovných dokladov zo strany cestujúceho

Cestujúci si objedná cestovný doklad cez www.slovakrail.sk  V priebehu internetovej objednávky si cestujúci vyberie  vlakové spojenie zadaním počiatočnej a cieľovej stanice a  vyplní povinné údaje spolu s e-mailovou adresou a  číslom mobilného telefónu, z ktorého bude cez službu  Orange teleplatba úhradu realizovať. Údaje v časti  Cestujúci je potrebné vyplniť v prípade, keď cestujúci a platiteľ nie je tá istá osoba. Na mobil cestujúceho bude tiež doručená informácia o rezervácii cestovného dokladu. Mobil cestujúceho môže byť aktivovaný u ľubovoľného operátora.

Realizácia platby

Spoločnosť Orange Slovensko, a. s. informuje cestujúceho o existencii požiadavky na platbu pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. formou SMS správy. Cestujúcemu bude doručená  SMS správa s obsahom: Vaz. zakaznik, mate novu poziadavku na platbu od spol. ZSSK vo vyske xxx Sk, trans poplatok je 1%. Ak si ju zelate uhradit, volajte 777.(Orange).

Potvrdenie platby cestujúcim

Cestujúci zavolá pomocou  mobilného telefónu do menu teleplatba cez  777. Potvrdí, alebo zamietne požiadavku na platbu v systéme teleplatba (zadaním ID kódu a potvrdením požadovaných volieb). V prípade potvrdenia požiadavky, spoločnosť Orange Slovensko, a. s.  oznámi cestujúcemu: O úspešnosti požiadavky Vás budeme informovať prostredníctvom SMS správy.

Autorizácia a notifikácia platby

Spoločnosť Orange Slovensko, a. s. informuje platiteľa o výsledku finančnej operácie zaslaním  SMS  správy v tvare: Vazeny zakaznik, Vasa poziadavka na platbu spol. ZSSK vo vyske xxx Sk bola uspesne realizovana.
O výsledku finančnej transakcie informuje spoločnosť Orange Slovensko, a. s. platiteľa aj formou e-mailu v tvare: Vazeny obchodny partner, poziadavka na platbu (VS:8890000493) vo vyske xxx.yy Sk bola uhradena zakaznikom +421905XXXYYY.

SMS ako potvrdenie kúpy cestovných dokladov

Po doručení informácie o úspešnej finančnej operácii od spoločnosti Orange Slovensko, a. s., Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. doručí cestujúcemu aj platiteľovi  e-mail s internetovým kódom vo formáte PDF, ktorý je potrebné predložiť sprievodcovi vo vlaku, ktorý  následne vydá cestujúcemu platný cestovný doklad. Informácie o rezervácii cestovného dokladu budú cestujúcemu aj  platiteľovi doručené aj formou SMS v tvare:
(ZSSK) dd.mm.rrrr –hh:mm
(východisková stanica) – (cieľová stanica)
Vlak: (číslo)
Vozeň: (číslo)
Miesto: (číslo)
ID54321
456DF-ADDF11-DF125-45ER6-87FG6

Aktivácia služby Orange teleplatba

Ak má cestujúci akúkoľvek platobnú kartu a je klientom spoločnosti Orange Slovensko, a. s., príde na predajné miesto spoločnosti Orange Slovensko, a. s., kde požiada o aktivovanie služby Orange teleplatba. Zaregistrovanie jeho požiadavky mu bude  oznámené SMS správou. Ak ešte nemá pridelený ID kód, spoločnosť Orange Slovensko, a. s. mu ho doručí  v bezpečnostnej obálke najneskôr do 5 dní.
ID kód - štvormiestny číselný kód, vygenerovaný systémom spoločnosti Orange Slovensko, a. s. osobitne pre každého zákazníka, ktorý oň požiada, slúžiaci na identifikáciu zákazníka pri používaní služby Orange teleplatba.
Transakčný poplatok - poplatok spoločnosti Orange Slovensko, a. s. za úspešnú realizáciu transakcie  predstavuje 1% pre paušálnych užívateľov a 1,25% pre majiteľov Prima kariet zo sumy, ktorá bola uhradená cestujúcim.
Bezpečnosť služby - službu je možné využívať len prostredníctvom vlastnej SIM karty, cestujúci nezadáva PIN ani číslo platobnej karty.
Aktivačný poplatok - aktivácia služby Orange teleplatba je bezplatná.