Laminátka 240.097 už v prevádzke

9.4.2007 11:38 Juraj Streber

Laminátka 240.097 už v prevádzke

V poslednej reportáži sme vás informovali o návrate 240.097 ZSSK zo ŽOS v novom firemnom nátere ZSSK a jej porenovovačných detských chorobách, ktoré musela prekonať. Odvtedy ubehol len necelý mesiac a laminátka už spoľahlivo vykonáva službu v čele našich vlakov.

Kto však čakal na jej návrat na mimobratislavské obehy, musí si ešte nejakú tú chvíľu počkať. 240.097 dislokovaná v SPD Bratislava hl. od svojho návratu točí len obeh turnusovej skupiny č. 208 v rámci Bratislavy. Dôvodom toho nie je len pozáručná skúšobná lehota, ale podľa vyjadrenia zainteresovaných i obehová výluka HDV v TS 208. Aj z toho dôvodu nedodržuje laminátka svoj obeh vždy presne.
 
A tak je ju možné predovšetkým v pracovné dni zachytiť v čele IC405 Tatran v úseku Bratislava Petržalka – Bratislava hl.st. Predzvesťou toho je aj podvečerný prieťah IC404 Tatran z hlavnej do petržalskej stanice, kde ak sa nachádzajú 2 laminátky, tak sa prvá z nich na druhý deň vracia na IC405. Ak sa však za príprahovou laminátkou nachádza plecháč, tak je to práve ten, ktorý na druhý deň smeruje s IC405 do hlavnej stanice. Tu práve dochádza k výpadkom obehu, keď má pôvodne viezť IC405 plecháč. Prvá fotografia od TTV zachytáva IC405 na výjazde zo ŽST BA Nové Mesto na Mladej Garde.
 
 
Druhá fotografia zachytáva IC404 Tatran smerujúci do Petržalky v čele s 2 laminátkami 240.097 a 240.119 na výjazde z Bratislavskej ústrednej nákladnej stanice (ÚNS) v zapadajúcom slnku.
 
 
Asi väčšina železničných fotografov nie je nadšená keď lokomotívy vykonávajú svoju službu za tmy. V prípade TS208 ide predovšetkým o vlaky IC400/407 Donau (ranné IC do Viedne/večerné IC z Viedne) a R336/R337 Báthory (Budapešť – Bratislava – Varšava a späť).
V týchto dňoch je možné laminátku nájsť (ak nedojde k inému mimoriadnemu nasadeniu) odstavenú v Petržalskej stanici. Fotografia od djexpresa zachytáva odstavenú laminátku v Petržalke čakajúcu na svoj večerný výkon.
 
 
Pre fotografov najideálnejšie nasadenie je na R943/944 Gerulata smerujúceho z Bratislavy do maďarskej Lökösházy a späť, v úseku medzi bratislavskou hlavnou stanicou a pohraničnou stanicou Rajka v Maďarsku.
 
Nasledujúce dve fotografie zobrazujú R943 Gerulata na spojke medzi hlavnou stanicou a stanicou BA Nové Mesto, prvá na výjazde spod hlavnej 4-koľajky na Vinohrady a druhá pred Novým Mestom, vpravo od vlaku sa nachádza zoraďovacia stanica bývalej Dimitrovky, dnešného Istrochemu.
 
 
 
 
Po odovzdaní súpravy v maďarskej Rajke o 13:28 nastáva skoro hodinové čakanie na obratový vlak R944 Gerulata z Lökösházy. Za povšimnutie stojí známe vyššie umiestnenie TV v sieti MÁV, pri ktorom sa tvar zberača otočí o 90 stupňov.
 
 
R944 Gerulata má príchod o 14:20, avšak to už laminátka čaká na slovenskom zhlaví, aby na súprave prestriedala svoju maďarskú kolegyňu (V63).
 
 
Nasleduje nástup našej 240.097, jej pripojenie na súpravu, jeho skontrolovanie nesúce sa v mixe maďarčiny, slovenčiny, nemčiny a angličtiny, a R944 Gerulata sa môže o 14:37 vydať na svoju cestu späť do Bratislavy.
 
 
Nasledujúce fotografie zachytávajú 240.097 na svojej takmer každodennej ceste na R944 Gerulata postupne najskôr v Petržalke, potom v Trnávke pred stanicou BA Nové Mesto a nakoniec na spojke medzi Novým Mestom a hlavnou stanicou.
 
 
 
 
 
Tak ako sme naposledy želali našej poslednej krásavici úspešný návrat, tak jej teraz želáme veľa štastných kilometrov, aj mimo Bratislavy.
 
 
Autor foto 1 – Vladimír Hrnčiar (TTV), autor foto 3 – Martin Beták (djexpres)
 

Súvisiace trate

  • ŽSR-131: Bratislava - Komárno
  • ŽSR-132: Bratislava hl.st. - BA-N.Mesto - BA-Petržalka - Rusovce - Rajka (HU)