Krátko o histórii trate do Kežmarku

13.1.2007 19:15 Jozef Juhász

Krátko o histórii trate do Kežmarku

Snahy o výstavbu železničnej trate cez Kežmarok do Poľska boli už v polovici 60. rokov 19. storočia, ale nezrealizovali sa. Tradícia hovorí, že kežmarskí páni nechceli z “ekologických“ dôvodov (v skutočnosti nechceli predať pozemky), aby parná železnica svojím dymom zamorila okolie, a tak sa hlavná košicko-bohumínska trať postavila cez málo známu dedinu Poprad.

Takmer 20 rokov po sprevádzkovaní spomínanej železnice bola v Kežmarku r. 1888 založená akciová spoločnosť na výstavbu železnice Poprad – Kežmarok. Železničná trať bola uvedená do prevádzky v roku 1889 – 1. parný vlak na trati Poprad – Kežmarok prešiel 18. decembra 1889, v roku 1890 sa sprevádzkovala trať Kežmarok – Spišská Belá.

Súčasne so železničnou traťou bola postavená aj železničná stanica (dnes nákladná stanica) – najprv prízemná budova, neskôr nadstavaná. Väčšia – reprezentatívnejšia stanica bola postavená v rokoch 1914 – 1916 bližšie k mestu. Za svojej éry patrila medzi najkrajšie stanice vo vtedajšom Uhorsku.

Foto: Dr. E. Baráthová

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-185: Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

Súvisiace odkazy