PF 2007

31.12.2006 11:30 MAYO

PF 2007

Milí priatelia! Rok 2006 sa nezadržatelne blíži k svojmu koncu a o pár hodín sa začne rok 2007. Pri tejto príležitosti by som sa v mene redakcie VLAKY.NET chcel poďakovať všetkým, ktorí počas roku 2006 prispievali na naše stránky aktualitami, reportážami, fotografiami či konštruktívnymi diskusnými príspevkami. Zároveň ďakujem mojim kolegom administrátorom za ich usilovnú prácu a našim obchodným partnerom za prejavenú dôveru v roku 2006.

Vďaka nám všetkým sa nám v roku 2006 podarilo na našej stránke uverejniť viac ako 500 správ a reportáži, tisíce nových fotografií a viac ako 70 tisíc diskusných príspevkov. Aj vďaka vám - prispievateľom, naša stránka nestráca na obľúbenosti medzi našimi čitateľmi a teší sa čoraz väčšiemu záujmu. Podľa štatistických údajov Toplist.cz sme v tomto roku na stránke privítali viac než 960 000 návštevníkov (nárast oproti roku 2005 viac ako o 100%) a zobrazili sme celkovo 7 500 000 stránok.

Okrem vyššie uvedených pozitívnych informácii patrí k hlavným úspechom roku 2006 zakúpenie historického motorového vozňa M262.004 na účely mobilnej klubovne VLAKY.NET.

Do nového roku 2007 si spoločne poprajme, aby bol prinajmenšom rovnako úspešný ako práve sa končiaci rok 2006. Nech je rok 2007 rokom splnených prianí, pracovných a súkromných úspechov, plný zdravia a štastia. Všetkým ďakujem za doterajšiu spoluprácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2007!

Súvisiace odkazy