Čachtická strela po “triangli“

20.12.2006 23:50 Jano Čúzy

Čachtická strela po “triangli“

V súvislosti s modernizáciou žst. Nové Mesto nad Váhom, ktorej kľúčová časť bude prebiehať v roku 2007, bolo nutné ešte v tomto roku realizovať nové napojenie vlečiek na piešťanskom zhlaví. Práce na tomto napojení začali 20. novembra odstránením koľajového roštu a výhybiek na pôvodnej vlečke, pričom v dňoch 12. až 15. decembra prebiehala nepretržitá výluka staničnej koľaje č. 4b, počas ktorej došlo ku vloženiu novej výhybky č. 52, cez ktorú budú vlečky novo napojené.


Toto malo za následok jazdy „myjavských“ vlakov mimoriadne po Čachtickej spojke (2bK).  Vlaky do Myjavy a Vrboviec museli byť v stanici Nové Mesto nad Váhom zostavované opačne, t. j. s rušňom (motorovým vozňom) vzadu. Na návesť Posun dovolený odišla tlačená súprava po koľaji 2a na piešťanské zhlavie a úvraťou pokračovala (stále ako posun) na Čachtickú spojku. Zo spojky na šíru trať už súprava odchádzala na návesť dovoľujúcu jazdu.

Vlaky z Vrboviec a Myjavy vchádzali na Čachtickú spojku na návesť dovoľujúcu jazdu. Zo spojky na Piešťanské zhlavie a späť do stanice išla už súprava na návesť Posun dovolený.

Vlakový personál musel počas jazdy vlaku po spojke operatívne meniť návesti označenia začiatku a konca vlaku, resp. označenia posunujúceho dielu.

Galéria

Súvisiace trate