WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa ''Wukadka''

30.10.2006 19:20 Mirek Sýkora

WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa ''Wukadka''

Bylo září, pěkný podzimní den, krásné babí léto, tak akorát na výlet Wukadkou z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Do vlaku WKD jsme nastupovali v dnes koncové stanici Warszawa Śródmieście WKD, která se nachází hluboko pod úrovní ulic, nedaleko stanice PKP Warszawa Centralna. Dnešní stanici WKD tvoří dvě koleje zakončené zarážedly.

Nástupní hrana je pouze jedna, takže soupravy na odjezd se musí k nástupišti přestavovat. Hned za kolejištěm WKD se nachází kolejiště PKP ve směru W-wa Centralna. Před přestavbou Varšavského centra jezdily vozy WKD přímo v ulicích města jako tramvaj.

My jsme nastoupili do nejnovějšího vozidla WKD řady EN 95 – 01. Jedná se o moderní, částečně nízkopodlažní, čtyřdílnou jednotku. Pro cestujícího je to příjemná příměstská jednotka.

 

První čtyři stanice jsou v blízkosti trati PKP ve směru na Milanówek. Potom se trať WKD trochu vzdálí od kolejí PKP, ale stále pokračuje souběžně. Projíždíme Varšavským předměstím. Okolí se mění. Převažuje zástavba rodinných domů. Hodně domů je nových, nebo rozestavěných. Občas mineme místní nevkusné,,Beverly“. Čím déle jedeme, tím víc přibývá lesních úseků . Jsou to světlé borovicové lesy, pro zdejší krajinu typické. Po příjezdu do stanice Podkowa Leśna Zach. končí dvoukolejná trať. Dále pokračují dva jednokolejné úseky. Ten kratší ve směru na Milanówek. My pokračujeme delší jednokolejkou do koncové stanice Grodzisk Mazowiecki. Je to dvoukolejná stanice se dvěma nástupišti, ukončená zarážedly. Těsně vedle stanice je depo WKD. Z nástupiště je také vstupní branka v oplocení k nízké podlouhlé budově depa, ve které se nachází ,,Izba Tradycji EKD / WKD. Jedná se o pěkné podnikové muzeum, které stojí za to vidět. Muzeum ukrývá mnoho exponátů písemných, obrazových, provozních zařízení a také modelů. Otevřeno je ve středu od 9 do 13:30 h a v neděli od 11:30 do14:30 h. Vstupné je 3 zl, poloviční 1,50 zl. Lidé kolem WKD jsou ochotní, takže není problém dohodnout pro skupiny také jiný termín. Depo WKD je kolejově napojeno na zhlaví ze směru od Varšavy.  

A teď trocha historie o dráze, která v roce 2007 oslaví 80 let. Dráha byla dána do provozu 11.12. 1927 jako první normálněrozchodná elektrická dráha v Polsku. Majitelem dráhy byla společnost ,,Elektryczne Koleje Dojazdowe S.A.“ Dráha se začala stavět od středu, od Komorowa na oba směry. Ve své době se jednalo o moderní provoz. Elektrické motorové i přívěsné vozy byly vyrobeny v Anglii. Soupravy jezdily v provozu rychlostí až 70 km/h. Zabezpečovací zařízení bylo dovezeno ze Švédska. Jednalo se o světelné automatické zařízení! Cílem byla vysoká frekvence spojů. V roce 1934 byl postaven městský úsek až ke stanici Grodzisk Mazowiecki PKP. V roce 1936 byl také prodloužen úsek do Milanówka až ke stanici PKP. Jednalo se o další městský úsek. Společnost EKD byla majitelem dráhy, kromě městských úseků ve Varšavě, Milanovku a Grodzisku. Ve špičce byly intervaly souprav 10 minut. Před druhou světovou válkou bylo denně přepraveno 4 tisíce cestujících. V letech 1947 až 1951 probíhalo zestátňování EKD. Po té byl změněn název na ,,Warszawska Kolej Dojazdowa“ – WKD. Po roce 1960 byly zrušeny městské úseky v Grodzisku Maz. a Milanówku. Zrušena byla také trať do Wloch. Roky 1971 a 1972 přinesly výměnu vozidel. Původní anglické vozy EN 80 byly nahrazeny jednotkami EN 94 z továrny PAFAWAG  Wroclaw. Z anglických vozů EN 80 je zachován vůz č.16 ,,Babcia“. ,,Babička“ je provozována při slavnostních příležitostech. Uschována je v depu pod přístřeškem.

Rok 1975 byl ve znamení velkých změn městského úseku ve Varšavě.

V roce 1991 byl založen Klub přátel EKD, který sdružuje zájemce o historii výstavby a provozu bývalé EKD i dnešní WKD.

V roce 2000 byla vytvořena společnost PKP WKD s.r.o. se 100 % podílem PKP s.a. Další změna přišla v roce 2005, kdy byla podepsána smlouva o prodeji mezi PKP s.a. a  Konsorciem samosprávy vojvodství.

Dnes WKD provozuje 35 km linek, 28 stanic a zastávek. Délka tratí je cca 63 km, z toho je cca 60 km bezstykových. Kolejnice jsou typu S 49. Celá síť je elektrifikována soustavou 600 V ss. WKD vlastní rozvod 15 kV, který napájí šest měníren 15 kV stř./ 600 V ss. WKD obsluhuje předměstí s 200 000 obyvateli. Soupravy jsou hojně využívány také o víkendech. WKD vlastní 33 jednotek EN 94, které byly vyrobeny v letech 1970 – 1972 firmou PAFAWAG Wroclaw. EN 94 jsou dvoudílné jednotky se třemi podvozky. Delší střední podvozek je společný pro oba díly jednotky. Prototypová jednotka EN 94 – 01 byla vyrobena v roce 1968. Zrušena byla  po nehodě v roce 1989. Vzhledově se od sériových EN 94 odlišovala. Od roku 2004 provozuje WKD novou jednotku EN 95 – 01. Jednotku vyrobila  PESA  Bydgoszcz. Jedná se o nízkopodlažní, čtyřdílnou jednotku vybavenou klimatizací, kamerovým systémem, s kapacitou 500 míst, z toho 150 sedících. Skříně jsou uloženy na pěti podvozcích. Podvozky 2, 3, 4 jsou společné.

 

Při exkurzi v depu, které je celé přestavěno pro údržbu jednotek EN 94, jsme se dozvěděli, že velké revizní opravy se provádí po ujetí 165 000 km. Údržba se provádí v novější hale, která byla postavena vedle původní, historické haly. Na opačné straně nové haly byla postavena nová kancelářská a sociální budova. WKD zaměstnává 225 osob. THP tvoří 17 %, dělnické profese 83 %. Přes 60 % zaměstnanců pracuje ve společnosti déle než 21 let.

Když viděli průvodci náš opravdový zájem, ochotně nechali vytáhnout ,,Babciu“ mimo přístřešek a nechali nás fotit ze všech stran, kromě zhora . Při focení krásně obnoveného interiéru jsme nechápali, jak zde mohli cestovat pánové a dámy v ,,kapeluszach“. Všechny dámy asi seděly a galantní pánové mistrně uhýbali krásným lustrům. EN 80 č.16 je opravdu krásně zrekonstruované historické vozidlo. Je dobře, že je dnes ,,Babcia“ mimo slavnostní výjezdy uschována pod přístřeškem uprostřed oploceného areálu depa.

Posun v depu byl prováděn pomocí malé AKU lok. EL – 1604. U této minilok. platí konstatování - širší než delší. Tato akumulátorová posunka je určena pouze pro provoz v depu. Tomu odpovídá minimální rychlost, zjednodušené osvětlení, narážecí plochy z tvrdého dřeva apod.

Dozvěděl jsem se také, že strojvedoucí WKD mají k dispozici kromě radiostanic také služební ,,telefony komórkowe“- mobily a jednotky WKD jsou od roku 2003 postupně vybavovány monitorováním interiéru. Tato opatření snížila počty krádeží a ničení majetku o 90 %! Při naší jednodenní exkurzi jsem opravdu neviděl poškrábané, nebo posprejované vozidlo.

 

WKD plánují do budoucna výměnu jednotek EN 94 z let 1970 – 1972 za jednotky EN 95, dále novou trať ve směru Janek a rozšiřování dalších služeb. K těmto službám patří výstavba hlídaných, oplocených parkovišť u nejrušnějších zastávek. Při zakoupení dlouhodobých, nebo více jednorázových jízdenek jsou poskytovány slevové ,,bony“ na parkování od bicyklu až po automobil. Mimo jednorázové jízdenky - ,,bilety“, prodává WKD množství dlouhodobých jízdenek. Měsíční až čtvrtletní jízdenky jsou přenosné i nepřenosné. Dále existuje jízdné senior, rodinné a 5 plus 1 zdarma. Jako turisté jsme použili ,,bilety“ jednorázové, které se prodávají na tři časová pásma. 1. pásmo do 19 min. za 3,60 zl., 2. pásmo do 38 min. za 4,80 zl., 3. pásmo nad 38 min. za 6 zl. Jízdenky se označují ve voze v elektronických označovačích. My jsme při nedělním provozu dojeli z Varšavy až na konečnou v Grodzisku za 40 minut. Jízdenky se prodávají v 8 staničních pokladnách, v zastávkách bez pokladen fungují externí prodejci. Pokud u nástupiště parkuje auto s velkou cedulí KASA na kapotě, nebo na okně, tak to není vekslák, ale externí prodejce jízdenek. Informace o jízdenkách a cenách jsou u pokladen vyvěšeny na velkých tabulích.
 
Musím přiznat, že pro mne, člověka z oboru, byla tato exkurze opravdu příjemným seznámením s ,,Wukadkou“.

Zdroje:

tiskoviny WKD, průvodci z WKD a Klubu přátel WKD,
tzv.na vlastní oči díky zájezdu KP MHD Ostrava,
trapas kolegy (vekslák – KASA)

Galéria

Súvisiace odkazy