Uľanský viadukt

18.10.2006 8:38 pio

Uľanský viadukt

Dobová literatúra (Hlavná železnica Banská Bystrica – Dolná Štubňa vydané v roku 1940) o výstavbe viaduktu hovorí: Najimpozantnejšou stavbou novej železnice je železobetónový viadukt v km 15.4/5, ktorý má jeden hlavný otvor a tri otvory vedľajšie. Nosnou konštrukciou hlavného otvoru viaduktu je klenba zo železového betónu o rozpätí 55.0m a vzopätí 19.00 m.

Niveleta železnice  leží 42 m nad údolím. Príjazdy k viaduktu tvoria 3 oblúky, každý o svetlosti 12 m. Rozmery prierezu hlavnej klenby: vo vrcholu šírka 4,50, výška 1 m, v pätke šírka 5,64 m, výška 1,94 m. Dĺžka samotného oblúku70 m. maximálne namáhanie betónu 59 kg/m2 (betón Be). K betónovaniu klenby bolo vystavené lešenie, na ktoré bolo spotrebované cca 1000 m3 dreva. Pozoruhodné bolo nastavovanie nosných zvislých driev bez priečnych prahov, aby bolo zmenšené sadanie lešenia zatlačením dreva.

Postup betónovania bol volený tak, aby bol vylúčený účinok zmršťovania betónu. Preto sa vynechali pracovné škáry, ktoré boli zabetónované po 20dennom tuhnutí. Odskruženie klenby bolo prevedené pomocou 84 skrutkových stoličiek.

Klenba nesie arkádové rámy, na ktorých je uložená železobetónová doska mostovky. Vedľajšie otvory sú železobetónové klenby o svetlosti 12m. Šírka týchto klenieb je 4,5m, výška prierezu 0,6m vo vrchole a 0,9m v pätke.  Železnica je v priamke, čiastočne v prechodnici oblúku o polomere 400m a stúpa 17,609 promile.

Stavbu viaduktu previedli združené firmy Ing. J.V. Velflík, Ing. J. Záruba – Pfeifermann,  Ing. J Schwarz a spol., Praha, ktoré prevádzali stavbu druhého úseku novej železnice. Viadukt v km 15,3/4 je najväčšou stavbou tohto druhu v juhovýchodnej Európe.

pokračovanie, galeria a komentare...

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy