Regionálky, ich osudy a život na nich (III. časť)

26.9.2006 17:50 Tomáš Rotbauer

Regionálky, ich osudy a život na nich (III. časť)

Trať Trenčianska Teplá – Vlárský Průsmyk bola daná do užívania 28.10.1888. Trať je strategického významu, pretože spája SR a ČR. Nachádza sa na nej jeden z hraničných prechodov do ČR. Nepatrí medzi trate na ktorých, bola pozastavená osobná doprava. Trať je jednokoľajná a jej dĺžka poštátnu hranicu predstavuje 12,649 km. Trať začína v stanici Trenčianska Teplá, ktorá leží na hlavnom ťahu Bratislava - Žilina a poslednou stanicou na tejto trati na území SR, je Horné Srnie.

Trať ďalej vedie do ČR, kde pohraničnou stanicou je Vlársky průsmyk a trať pokračuje do Bylnice, kde sa vetví na smer do Uherského Hradište a Horní Lideč. Súbežné s traťou vedie štátna cesta do ČR. Trať križuje 9 priecestí z toho jedna cesta I. triedy, jedna cesta II. triedy a zvyšok sú účelové komunikácie. V stanici Nemšová sú hneď dve priecestia, ktoré sú zabezpečené. V Hornom Srní je priecestie mechanické, obsluhované miestne zo stanoviska výhybkára.

Na trati sa nachádzajú 2 stanice Nemšová a Horné Srnie.

Najvyššia dovolená rýchlosť na tejto trati je 70 km/h. Z Trenčianskej Teplej trať odbáča smerom do Čiech a ako prvé prechádza popod diaľnicu D1 a následne križuje rieku Váh cez železo – betónový most a smeruje do stanice Nemšová. V Hornom Srní sa nachádza vlečkový areál pre Cementáreň. V stanici je elektromechanické zabezpečovacie zariadenie so svetelnými návestidlami. Výhybky sú obsluhované pomocou páky a drôtovodov.

Nákladnú dopravu ťahá z biedy určite cementáreň v H. Srní. Osobná doprava medzi SR a ČR je na minimálnej úrovni. Je nutné prestupovať vo Vlárskom Průsmyku. Zlaté časy keď tadiaľto ešte premával rýchlik Brno - Trenčianska Teplá už dávno pominuli. Dopravu zabezpečuje 18 párov vlakov. Z toho do stanice Vlársky Průsmyk 7 párov. Odtiaľ už ďalej iba s ČD. Jazdia tu 811 a 830.

Trať (Trenčianska Teplá) Nemšová – Lednické Rovne

Vrátim sa späť do Nemšovej, kde začína ďalšia trať, končiaca v Lednických Rovniach.

Opäť je to trať, na ktorej som nemal možnosť previesť sa  a preto znova siaham po aute. Osobná doprava na tejto trati je tohto času úplne zrušená funguje tu jeden pár manipulačných vlakov, ktorý premáva každý deň. Trať je jednokoľajná a je dlhá 17,271 km.

Trať bola sprevádzkovaná 25.10.1910. Trať leží v celku na rovine. Trať je opäť bez návestidiel ako to už býva zvykom na regionálkách. Trať križuje 28 priecestí z toho 2 miestne komunikácie, 3 cesty II. triedy, 4 cesty III. triedy a zvyšok sú účelové komunikácie. Štyri priecestia sú zabezpečené, z toho 3 svetelným zab. zar. bez závor.

Na trati sa nachádzajú:

3 stanice – Nemšová, Pruské a Lednické Rovne

3 nákladiská - Bolešov, Dulov a Horovce,

a 2 zastávky – Borčice a Sedmerovec.

Najvyššia dovolená rýchlosť je 60 km/h. Výhybky sú s výmenovými zámkami obsluhované ručne.

Zo zastávky Borčice je v diaľke ešte vidieť predzvesť do Nemšovej. Pri križovaní cesty a železnice sa presviedčame, že svetelné zariadenia na priecestiach naozaj fungujú. Vzhľadom na to, že trať nie je obsadená dopravnými zamestnancami, je funkčnosť zabezpečených priecestí kontrolovaná ešte v stanici Nemšová. To aby v prípade nejakej poruchy na zariadení vedel výpravca vyrozumieť rušňovodiča o pomalej jazde pred konkrétnym priecestím. V stanici Lednické Rovne je služba v čase Po – Pi, od 6 – 14 hod. Počas služby je obsluhované aj mechanické priecestie, ktoré mimo službu je doslova „uzamknuté v hornej polohe“. Počet otáčiek je uvedený na jednu minútu, čo musí byť pri zatváraní závor dodržané. Už v tej dobe sa myslelo aj na to aby sa závory zatvárali rovnomernou rýchlosťou. V čase prítomnosti tam boli s polovice naložené plošinové vozne s drevom.

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-123: Trenčianska Teplá - Horné Srnie - Vlárský průsmyk (CZ)
  • ŽSR-124: Trenčianska Teplá - Lednické Rovne

Súvisiace odkazy