Program Grand Prix Slovensko 2006 (doplnené)

7.9.2006 13:00Zdroj: ZSSK

Program Grand Prix Slovensko 2006 (doplnené)

V poradí už ôsmy ročník Medzinárodnej súťaže pretekov parných rušňov – veteránov pod názvom GRANG PRIX SLOVENSKO, sa uskutoční v sobotu 9. septembra 2006 v areáli Železničnej stanice Zvolen nákladná. Hlavným bodom programu pripravovaného podujatia je divácky atraktívna technicko-športová šou, na ktorej sa okrem slovenských železničiarov budú podieľať aj súťažné posádky parných rušňov z Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska.

 

Návštevníkov pretekov však čaká aj celý rad ďalších sprievodných programov ako expozícia jedálnych vozňov Rumunských železníc, vystúpenia zvolenských mažoretiek, organizovaný výstup na Pustý Hrad i účasť na Radvanskom jarmoku. Generálnym partnerom podujatia GRAND PRIX SLOVENSKO Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Program Grand Prix Slovensko 2006

XVI. ročníka Výstupu na Pustý hrad a Grand prix Slovensko 2006, organizačné a bezpečnostné pokyny, predstavenie jury rozhodcov.

13.00 h. Promenáda súťažiacich rušňov, predstavenie posádok, stručné technické údaje mašiniek

ŠTART PRETEKOV

Súťažné disciplíny:

Šprint 2 x 100 m k cieľovej méte a späť
Anglická pošta
Pivo na spojnici
Šprint s presnosťou zastavenia
Pomsta Indiánov
Dámy na koľajniciach
prémia: Cena přerovského pivovaru ZUBR.
14.20 h. VYHLÁSENIE OFICIÁLNYCH VÝSLEDKOV GP SLOVENSKO 2006 s ocenením posádok a dekorovaním víťazov

14.40 h. DETSKÁ MINI PLAYBACK ŠOU

nielen veľké hviezdy dokážu žiariť. Scéna na vagóne bude otvorená všetkým, ktorí si myslia, že na to majú. Vyber si pesničku z domácej alebo svetovej pop scény, prines vlastné CD, prihlás sa u usporiadateľov najneskôr do 14.20 h. a boduj. Nezabudni, že len odvážnemu šťastie praje !

15.20 h. NA RADVANSKÝ JARMOK

NA RADVANSKÝ JARMOK - ako za dávnych čias. Nostalgická jazda dvoch parných súprav zo Železničnej stanice Zvolen nákladná do Železničnej stanice Banská Bystrica mesto a späť s prekvapením. Podrobný cestovný poriadok bude uverejnený od 21. augusta 2006 na železničných staniciach po trase Zvolen - Banská Bystrica, okolitých staniciach smer Vrútky, Brezno, Lučenec a Žiar nad Hronom, aktuálne aj v regionálnej tlači, na AZTV a internetových stránkach www.slovakrail.sk a www.kht.sk.

Počet miest v súpravách je limitovaný! Pre nostalgické jazdy vlakov si musíte zakúpiť riadny cestovný lístok v zmysle platnej tarifnej triedy a jednorázovú „pamätnú vstupenku do vlaku“ v hodnote 20,- Sk. Predaj cestovných lístkov pre tieto jazdy bude už od 8. septembra v pokladniciach na Železničných staniciach Zvolen osobná, Zvolen nákladná a Zvolen mesto ako aj na banskobystrických železničných staniciach.

Vypravením mimoriadnych vlakových súprav sa podujatia na Železničnerj stanici Zvolen - nákladná a v Rušňovom depe Zvolen končia!

Pre prepravu účastníkov Výstupu na Pustý hrad, ktorí sa budú chcieť zúčastniť aj podujatia Grand prix Slovensko 2006, bude zabezpečená doprava motorovou jednotkou 840 po trase: priecestie ZVOLEN hrad - ZVOLEN osobná stanica - ZVOLEN nákladná stanica s odchodmi: 11.15, 11.50 a 12.30 h.

REŠPEKTUJTE

vyhradené sektory pre divákov, pokyny príslušníkov železničnej polície, usporiadateľov a organizátorov podujatia! Počas celého priebehu súťažných disciplín je priestor pre nepovolané osoby uzatvorený! Každý návštevník sleduje priebeh súťaží na vlastné nebezpečie! Podujatie sa v upravenej podobe uskutoční aj v prípade nepriaznivého počasia.

 

Návozy

1. Dňa 8. septembra 2006 pôjde na trati Bratislava Vajnory - Zvolen os.st. mimoriadny vlak Sv 30218. Batislava-Vajnory odchod cca 8.00 h, Zvolen príchod do 17.20 h.
Súprava bude: HDV T 679.019 + 1 servisný vozeň + WLAB 00560960802-0 + parné HDV 422.0108 + 1 Dd + 1 Fa vozeň + parné HDV 220.204 MÁV + 1 sprievodný vozeň MÁV + parné HDV 17c OeSEK + 1 sprievodný vozeň OeSEK + parné HDV 310.433 + 1 Dk + 8 Ci vozňov + parné HDV 331.037 + 1 F + 1 D vozeň + motorový vozeň M 262.007 + motorový vozeň M 240.042 + motorový vozeň M 131.1053. Vlakové HDV bude T 678.012. Ďalšie HDV na trati Podhájska – Lok bude T 679.019. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 40 km/h.

2. Dňa 9. septembra 2006 pôjdu na trati Vrútky - Zvolen os.st./ Zvolen os.st. - Zvolen nákl.st. a späť mimoriadne vlaky Os 30041/ Os 30047/ Os 30048/ Os 30080. Vrútky odchod o 7.35 h, Zvolen os.st. 9.45 - 9.50 h, Zvolen nákl.st. 9.53 - 14.50 h, Zvolen os.st. 14.53 - 14.55 h, Vrútky príchod o 16.50 h. V ostatných staniciach pobyt len z dopravných dôvodov. Súprava bude motorový vozeň M 274.004 s čatou a vlakovým personálom VVÚŽ-MDC. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 100 km/h. 

3. Dňa 9. septembra 2006 pôjde na trati Zvolen os.st. - Banská Bystrica mesto/ Banská Bystrica mesto - Zvolen nákl.st. mimoriadne vlaky: Os 30234/ Os 30233 v trase vlaku 7318/ 7323: Zvolen os.st. odchod 11.01 h, Banská Bystrica mesto 11.23 – 11.33 h, Zvolen nakl.st. príchod 11.54 h. Vlakový personál upovedomte písomným rozkazom, že pre jazdu vlakov 30234/ 30233 platí tabelárny cestovný poriadok vlakov 7318/ 7323/ 83443.
Súprava bude: 4 B vozne ZSSK.
HDV: vlakové T 679.0019, na konci T 678.0012 Najvyššia dovolená rýchlosť vlakov je 80 km/h.

4. Dňa 9. septembra 2006 pôjdu na trati Zvolen nákl.st. - Banská Bystrica mesto/ Banská Bystrica mesto - Zvolen os.st. mimoriadne vlaky Os 30236/ Os 30235 podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

Zvolen nakl.st. - 15.20  - -
Zvolen mesto odb - 15.21  17.29 (os.st) -
Zvolen mesto z 15.24 15.26 17.24 17.25
Sliač kúpele 15.34 15.35 17.17 17.18
Vlkanová 15.43 15.44 17.02 17.04
Radvaň  15.54 15.57 16.49 16.52
Banská Bystrica mesto 16.02 - - 16.43 

Súprava bude 8 Ci vozňov. HDV: vlakové parné 422.0108, na konci 331.037. Najvyššia dovolená rýchlosť vlakov je 50 km/h.

5. Dňa 10.septembra 2006 pôjde na trati Zvolen - Horná Štubňa – Vrútky – Čadca/ Čadca – Ostrava vlak Sv 30128 ŽSR/ Sv 1.nsl 45772 ČD. Zvolen odchod o 07.00 h, Bartošova Lehôtka 8.00 - 8.15 h, Horná Štubňa 9.30 - 10.15 h, Vrútky 11.40 - 12.40 h, Žilina 13.50 - 14.00 h, Čadca 15.20 – 15.50 h.
Súprava bude:
-  Na trati Zvolen – Horná Štubňa parné HDV 331.037 + 7 Ci vozňov + 2 D + 1 F vozeň + parné HDV 310.433 + 1 sprievodný vozeň + parné HDV 313.432 + 2 sprievodné vozne ČD + parné HDV 464.001 + 2 sprievodné vozne VVÚŽ-MDC +  motorový vozeň M 240.042 + motorové HDV T 435.093
- Na trati Horná Štubňa – Vrútky parné HDV 310.433 + 1 D + 2 Ci vozne + 1 sprievodný vozeň VVÚŽ-MDC + parné HDV 313.432 + 2 sprievodné vozne ČD
- na trati Vrútky – Ostrava parné HDV 313.432 + 2 sprievodné vozne ČD.
V ŽST Horná Štubňa od vlaku odvesia parné HDV 331.037 + 5 Ci vozňov + 1 D + 1 F vozeň + parné HDV 464.001 + 2 sprievodné vozne VVÚŽ-MDC +  motorový vozeň M 240.042. V ŽST Vrútky od vlaku odvesia parné HDV 310.433 + 1 D + 2 Ci vozne + 1 sprievodný vozeň VVÚŽ-MDC. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 40 km/h.

6. Dňa 10.septembra 2006 pôjde na trati Horná Štubňa - Prievidza/ Prievidza - Topoľčany - Šurany - Palárikovo - Bratislava Vajnory vlak Sv 30196/ Sv 30188. Horná Štubňa odchod cca 10.00 h, Prievidza 11.00 - 11.40 h, Topoľčany 13.35 - 13.45 h, Bratislava Vajnory príchod do 20.00 h.
Súprava bude:
- na trati Horná Štubňa – Prievidza parné HDV 331.037 + 5 Ci vozňov + 1 D + 1 F vozeň + parné HDV 464.001 + 2 sprievodné vozne VVÚŽ-MDC +  motorový vozeň M 240.042,
- na trati Prievidza – Topoľčany parné HDV 331.037 + 5 Ci vozňov + 1 D + 1 F vozeň +  motorový vozeň M 240.042,
- na trati Topoľčany – Bratislava východ parné HDV 331.037 + 4 Ci vozne + 1 D + 1 F vozeň.
V ŽST Prievidza od vlaku odvesia parné HDV 464.001 + 2 sprievodné vozne VVÚŽ-MDC. V ŽST Topoľčany od vlaku odvesia 1 Ci vozeň + motorový vozeň M 240.042 VVÚŽ-MDC. 
HDV bude T 435.093 s čatou VVÚŽ-MDC.
Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 50 km/h.

7. Dňa 10.septembra 2006 pôjde na trati Zvolen os.st. - Nové Zámky – Štúrovo/ Štúrovo – (Szob – Rakosrendezo MÁV) vlak Sv 30229 ŽSR/ 22103 MÁV. Zvolen odchod o 7.30 h, Štúrovo 14.10 – 14.35 h.
Súprava bude:
- parné HDV 422.0108 + 1 D + 1 Fa + 1 WLAB + 1 BDlm vozeň + parné HDV 220.204 MÁV + 1 sprievodný vozeň MÁV + parné HDV 17c OeSEK + 1 sprievodný vozeň OeSEK. Vlakové HDV T 678.012

Súvisiace odkazy