Čachtická strela od pondelka opäť až do Vrboviec

8.7.2006 21:30 j32

Čachtická strela od pondelka opäť až do Vrboviec

Od pondelka 10. júla 2006 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. obnoví prevádzkovanie dopravy na trati Nové Mesto nad Váhom – Myjava – Vrbovce v rozsahu podľa CP platného od 2. zmeny. K obnoveniu dopravy v celom úseku trate tak dochádza po viac ako trojmesačnej pauze.

Dňa 1.apríla 2006 došlo v úseku Poriadie - Myjava v kilometri 31,700 až 31,900 k zosuvu pôdy na trať. Posledným vlakom, ktorý sa dostal na Myjavu bol vlak 3106 (MV 810.387).

V úseku Poriadie - Myjava bola zavedená náhradná autobusová doprava (NAD) ŽSR. V úseku Myjava - Vrbovce zabezpečoval dopravu MV 810.387. „Tonča“ odvádzala poctivú prácu až do 2. mája, kedy sa jej pretrhlo plynové lanko a NAD (ZSSK) bola zavedená aj v úseku Myjava - Vrbovce. „Tonča“ bola o dva dni neskôr prevezená na závese osobných vlakov cez Veselí nad Moravou a Vlársky priesmyk do domovského VP Trenčianska Teplá.

810.387 odchádza z výhybne Papraď dňa 13. 6. 2006

Autobusy NAD nestíhali jazdné doby vlakov, a tak vlaky z Poriadia do Nového Mesta nad Váhom museli často doháňať niekedy až 20 mínutové meškania. Problém meškaní sa nevyriešil ani po 28. 5. 2006, kedy začala platiť 2. zmena Cestovného poriadku. Problém vyriešila až Mimoriadna zmena CP, platná od 11. 6. 2006, kde došlo k úprave polôh a jazdných dôb autobusov NAD a zavedenie taktovej dopravy v úseku Poriadie - Nové Mesto nad Váhom, spravidla v zložení MV+PV+MV, resp. sólo MV.

Taktová doprava - „Evička“ 811.014 a v závese „Lassie“ 810.432 dňa 17. 6. 2006

Vlaky Mn 87870 a 87871 Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia, a.s. jazdili počas trvania mimoriadnej udalosti len v úseku Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá a späť. Po sprevádzkovaní úseku Poriade - Myjava v 26. kaledárnom týždni už jazdia „manipuláky“ v celom úseku trate.

Aktuálny stav úseku Poriadie - Myjava k dátumu 25. 6. 2006

Prechod z Mimoriadnej zmeny CP na 2. Zmenu CP (normálnej prevádzky) z nedele 9. júla na pondelok 10. júla bude zabezpečený nasledovne:
Dňa 10.7.2006 bude zavedený mimoriadny súpravový vlak (Sv) na trati Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá – Myjava pre návoz súprav MV a PV.

Obraty MV a PV:

žst. Nové Mesto nad Váhom
- vlak 3131 dňa 9. 7. / 3102 dňa 10. 7. - MV
- dňa 10.7.2006 radí momoriadny Sv MV + PV z depa

žst. Stará Turá
- 3124 dňa 9. 7. / Sv dňa 10. 7. - MV + PV
- 3124 dňa 9. 7. / Sv dňa 10. 7. - MV + PV
- Sv zo žst. Stará Turá v zložení MV + PV + PV + MV + PV + MV

žst. Myjava
- dňa 10.7. Sv / 3142 - MV
- dňa 10.7. Sv / 3101 - MV + PV
- dňa 10.7. Sv / 3103 - MV + PV + PV

Platný CP od 10. júla 2006 je možné stiahnuť na stránke ZSSK, a. s.

text a foto:

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy