Exkurzia Regentalwerke Vogtlandbahn, Neumark

26.6.2006 20:05 Ing. Marián Pácer

Exkurzia Regentalwerke Vogtlandbahn, Neumark

Vrámci porady revíznych technikov zvarovania sme mali možnosť 15.6. zájsť do Neumarku, do „depa“ Vogtlandbahn-u (ďalej VGB). Keďže ide o depo s pomerne malým počtom vozidiel, s veľmi nízkym vekom („najstaršie“ vozidlá sú z r. 1996), depo vykonáva na svojich vozidlách pravidelnú údržbu, čistenie a len minimálne drobné opravy (pravdupovediac to bolo i vidieť počas nášho pobytu v hale – takmer žiaden pohyb), väčšie opravy (opravy motorov apod.) sa vykonávajú (zatiaľ) priamo u výrobcu (Siemens DÜWAG Krefeld) na základe jeho žiadosti (Alstom, Škoda, Vagónky – čo vy na to? :-).

V súčasnej dobe vlastní VGB celkovo 48 vozidiel, z toho 24 RegioSprinter-ov (o nejakú časť vozidiel prejavil záujem Viamont) a 24 Desír. RegioSprinter-y boli zakúpené v rokoch 1996 – 97 a Desirá v r. 2000 a 2002. Týmito vozidlami vykonáva VGB osobnú dopravu na regionálnej úrovni (vlaky RegionalBahn) a od roku 2005 i diaľkovú dopravu („Vogtland-Express“).

VGB plánuje v blízkej budúcnosti prenájom Taurusov (pravdepodobne od DB), či (z ÖBB známych) Herkulesov k uvažovanej rýchlikovej doprave.

Celý areál je zložený v podstate z 2 budov – administratívnej a samotnej opravárenskej haly. Hala je rozdelená na 3 samostatné celky – myčka (1 koľaj), opravárenské stánia (3 koľaje + 1 koľaj s podúrovňovým kolovým sústruhom) a lakovňu (1 koľaj). V areáli sa nachádza i čerpacia stanica a ČOV.

 

Keďže vozový park VGB je zložený z motorových súprav, veľká potreba posunu nie je. K tomuto účelu slúži manipulačný vozík (použiteľný v koľaji i mimo nej) a posunovacia lokomotíva WL1 (možnosť i diaľkového ovládania).

 

Ak si dobre pamätám, celkový počet zamestnancov v správkarni nepresahuje počet 50 ľudí, pracujúcich v 2-zmennej prevádzke.

Ďalšie informácie o histórii VGB i o samotnej opravárenskej základni som čerpal z domovskej stránky Vogtlandbahn: www.vogtlandbahn.de

V r. 1994 vypisuje spolková krajina Sasko ponuku prevádzkovania regionálnej dopravy na trati Zwickau – Falkenstein – Klingenthal a Helasgrün – Falkenstein – Adorf. Die Regental Bahnbetriebs-GmbH. sa uchádza o prevádzkovanie regionálnej dopravy, a „zákazku“ získava. Správca infraštruktúry (DB Netz AG) je poverený spolkovou krajinou Sasko obe trate zrekonštruovať na rýchlosť 80 km/h. Tieto práce ale nie sú ešte ani koncom roka 1996 ukončené.

Sasko ale poveruje die Regental Bahnbetriebs-GmbH. (ktorej súčasťou je i Vogtlandbahn-Reichenbach) prevádzkovaním trate Zwickau – Plauen – Bad Brambach. 13. 10. 1996 sa pre tento účel nakupuje prvých 8 motorových súprav RegioSprinter.

 

V novembri 1997 je rekonštrukcia oboch tratí Zwickau – Klingenthal i Herlasgrün – Adorf hotová; začína sa pravidelná prevádzka s ďalšími 10 RegioSprintermi zakúpenými v lete r. 1997.

 

1. 1. 1998 sa Vogtlandbahn-GmbH. odlúči (ako 5. dcérska spoločnosť) od Regentalbahn AG. Tým vzniká potreba vlastnej opravárenskej základne (i sídla spoločnosti). Ešte v marci 1998 sa začína so stavebnými prácami neďaleko Neumarku.

V marci 1998 vzniká spoločný projekt spolkovej krajiny Sasko, mesta Zwickau a VGB o vybudovaní novej trasy z centra Zwickau do obytnej zóny Neuplanitz. Zaujímavosťou je, že VGB časť tejto trasy (zo žst. Zwickau Hbf. po nákupné centrum „Glück-Auf-Center“) využíva existujúcu električkovú sieť mesta spoločne s električkami.

V máji 1998 získava VGB pod svoju správu i trať Plauen – Schleiz.

O rok neskôr, v máji 1999, je dokončená časť stavby z projektu Saska, Zwickau a VGB. Vlaky na linke Zwickau – Klingenthal už nezačínajú/končia v žst. Zwickau Hbf., ale priamo v centre mesta (Zwickau-Centre).

K zmene GVD (28. 5. 2000), 3 dni pre zahájením EXPO 2000, rozširuje VGB dopravnú obslužnosť v regiónoch Vogtland (Sasko), Ostthüringen, Oberfranken (Bavorsko) a v Česku nasledovne:

  • linka Zwickau – Plauen – Bad Brambach je predĺžená cez Cheb do Marktredwitz (Bavorsko),
  • železničná prechodová stanica Klingenthal/Kraslice je po 55 rokoch znovuotvorená, RegioSprintery jazdia priamo z Zwickau do Kraslíc,
  • zahajuje sa premávka v úseku Plauen – Hof,
  • VGB prevzala dopravu na trati Gera – Zeulenroda a Gera – Hof (tu kvôli problémom s infraštruktúrou len čiastočne, spočiatku s malým počtom vlakov).

K tomuto dátumu VGB zakúpilo prvých 9 motorových súprav Desiro. Po 2 rokoch od začiatku stavby opravárenskej základne, je tá 4. 7. 2000 ukončená. Od tohoto dňa sa stáva sídlom VGB Neumark.

V r. 2001 poveruje spolková krajina Bavorsko VGB prevádzkovaním trate Hof – Marktredwitz – Weiden. 10. 6. 2001 začína prevádzka VGB s Desirami v hodinovom takte v pracovných dňoch a 2-hodinovom takte cez víkendy.

V júli 2002 z poverenia Thüringenu získava VGB možnosť prevádzkovania svojich vlakov na trati Gera – Greiz – Plauen – Weischlitz. O 5 mesiacov neskôr sa prevádzka na trati Hof – Weiden rozširuje ďalej až do Regensburgu (to už v celkovej dĺžke 180 km). V tomto roku VGB nakupuje ďalších 15 ks Desír.

 

Medzitým pokračujú stavebné práce smerom k Českej republike; čoskoro takto bude možná priama doprava v úseku Zwickau – Kraslice – Sokolov.

Od decembra 2003 je možná doprava bez prestupu z Zwickau cez Plauen a Cheb do Mariánských Lázní. *

V júni 2005 začala prevádzka 1. expresnej linky „Vogtland-Express“ do Berlína (Plauen – Berlin). Ešte dodávam, že sa v súčasnosti uvažuje o jej predĺžení až po Hof.

 

Už som spomínal ďalší z plánov VGB – rýchliková doprava s prenajatými Taurusmi, či Herkulesmi. Tu pôjde o úsek Hof – Regensburg – Mníchov.

Prílohy:

_______________________________

*  Kraslice – Sokolov a Cheb – Mariánské Lázně v spolupráci s Viamont, a.s.

Galéria