Rekonštrukcia štyroch mostov v Tatrách si vyžiada výluku na TEŽ do 13. júna

6.6.2006 10:05 -po- Zdroj: ŽSR

Rekonštrukcia štyroch mostov v Tatrách si vyžiada výluku na TEŽ do 13. júna

Rekonštrukcia štyroch mostov na trati Štrbské Pleso - Poprad - Tatry, ktorá sa 29. mája rozbehla spolu s náročnou výlukovou akciou na Tatranských elektrických železniciach (TEŽ), potrvá do 13. júna. Okrem rekonštrukcie mostov pôjde aj o zlepšenie ich technického a vizuálneho stavu so zreteľom na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v Tatrách.

 Odhadovaný investičný náklad na mosty predstavuje 25,3 milióna Sk.
Počas výluky na trati bude doprava v tomto úseku dočasne nahradená autobusmi. Technicky najnáročnejšie práce budú prebiehať 6. júna na prvých dvoch mostoch v smere od Štrbského Plesa, informovala vedúca oddelenia internej a externej komunikácie ŽSR Dana Hurtová.

Na jednom z mostov, postavenom v 70. rokoch, ktorý premosťuje štátnu cestu na Štrbské Pleso, je navrhnutá obnova izolácie a nosnej výstuže, nakoľko izolácia je v nevyhovujúcom stave, most zateká a je porušená jeho pohľadová časť. Predpokladané náklady na rekonštrukčné práce sú asi 4 milióny Sk a približne v rovnakej výške sa týkajú aj ďalšieho klenbového mosta s dátumom výstavby 1958. Ten pôvodne slúžil na prekonanie Mlynického potoka a po tom, ako bol strhnutý počas povodne v 50. rokoch minulého storočia, bol nahradený oceľovým mostom. Jeho krajné drevené opory boli síce často menené, ale bez trvalého výsledku. Preto ich teraz nahradia železobetónovými oporami.

Stavebné úpravy čakajú aj dva mosty postavené v roku 1910. Najdrahšia bude prestavba vyvolaná najmä zavedením nových električiek do prevádzky. Podľa projektu sa vybúrajú horné a spodné stavby mosta a vybuduje sa nová stavba v mieste jestvujúceho mosta, čo bude stáť 12 miliónov Sk. Na poslednom moste sa rozšíri a posilní jeho klenba z dôvodu zvýšenia trate. Musí sa odstrániť aj zatekanie. Tieto rekonštrukčné práce si vyžiadajú asi 5,15 milióna Sk.

Charakteristika mostov a prác:

· Most 1 (km 28.760, dĺžka mosta 106 m, výstavba v 70.-tych rokoch)
Most premosťuje štátnu cestu na Štrbské Pleso. Na moste je navrhnutá obnova izolácie a nosnej výstuže. Izolácia na moste je v nevyhovujúcom stave, most zateká, dôsledkom čoho je značné porušená pohľadová časť mosta. Predpokladané náklady na rekonštrukčné práce sú cca 4 mil. Sk.

· Most 2 (km 28.560, dĺžka mosta 39m, rok výstavby 1958)
Pôvodnou stavbou, ktorá slúžila na prekonanie Mlynického potoka bol klenbový most, ktorý bol strhnutý počas povodne v 50-tych rokoch minulého storočia. Klenbový most bol nahradený oceľovým mostom. Vzhľadom na zlý stav krajných drevených opôr a na nutnosť ich častej výmeny je navrhnutá ich rekonštrukcia. Drevené opory budú vymenené za nové železobetónové konkrétne autožeriavom na strane od Štrbského Plesa a vrtuľníkom na druhej opore. Použitie vrtuľníka je nutné z dôvodu neprístupného terénu. Technologický postup prác sa tak zjednoduší a zrýchli. Predpokladané náklady na rekonštrukčné práce sú cca 4,150 mil. Sk.

· Most 3 (km 27.285, dĺžka mosta 18,30m, rok výstavby 1910)
Prestavba mosta je vyvolaná najmä zavedením nových „električiek“ do prevádzky. Prestavba mosta pozostáva z vybúrania jestvujúcej hornej a spodnej stavby mosta a vybudovania novej stavby v mieste jestvujúceho mosta. Predpokladané náklady na rekonštrukčné práce sú cca 12 mil. Sk.

· Most 4 (km 23.194, dĺžka mosta 14, 70m, rok výstavby 1910)
Z dôvodu zvýšenia trate je potrebné rozšíriť klenbu mosta. Taktiež je potrebné zosilniť klenbu po šírke a odstrániť zatekanie. Predpokladané náklady na rekonštrukčné práce sú cca 5,150 mil. Sk.

 

Súvisiace trate

  • ŽSR-183: Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso
  • ŽSR-184: Starý Smokovec - Tatranská Lomnica