Albatros ide do Vrútok

6.4.2006 14:45 -Dr- Zdroj: ŽSR

Albatros ide do Vrútok

Dňa 7.4.2006 pôjde na trati Bratislava hl.st. – Hronská Dúbrava/ Hronská Dúbrava – Vrútky mimoriadny vlak Sv 1.násled 801/ Sv 1.násled 7502 v týchto rámcových časoch:


Bratislava hl.st. odchod cca 7.40 h
príchod do ŽST Vrútky do 18.00 h.

Vlak pôjde vo vhodnej trase podľa prevádzkovej situácie. Pobyt vlakov v nácestných ŽST len z dopravných dôvodov, v nácestných ŽST a na zastávkach bude prechodiť.

Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 50 km/h.

Radenie: rušeň 751.201 + parný rušeň  498.104 + Bai (50 56 08 20 806-0) + Pa + ZaZ ( vozne prázdne ). Celkom 344 t, 97 m..

Prajeme Albatrosu, nech sa mu vo Vrutkach darí.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy