362.003 – prvé eso v novej farebnej schéme ZSSK

4.4.2006 6:40 Garin

362.003 – prvé eso v novej farebnej schéme ZSSK

V pondelok 3. apríla 2006 bola ukončená v ŽOS Vrútky oprava EH na rušni 362.003. Eso sa stalo zároveň štvrtým rušňom s lakom PUR Lankwitzer antigraffiti v novej farebnej schéme ZSSK (po gorile 350.011, laminátke 240.081 a okuliarniku 754.033).

Vo večerných hodinách sa eso 362.003 prepravovalo na manipulačnom vlaku ťahanom rakaňou 183.026 z Vrútok do Žiliny, odkiaľ malo smerovať ďalším vhodným vlakom do Bratislavy.

Najbližšie dni strávi eso na novom depe Bratislava Východ, kde bude prebiehať oživovanie elektronických systémov a príprava na nasadenie do prevádzky. Na záver vykoná rušeň skúšobnú jazdu z Bratislavy do Sládkovičova a späť.

Predpokladá sa, že do dvoch týždňov bude rušeň 362.003 zaradený do skúšobnej prevádzky s rýchlikmi na ramene Bratislava – Žilina – Košice – Hidasnémeti, MÁV.

Snímky: © autor

Galéria

Súvisiace odkazy