240.081 – 1. laminátka v nových farbách ZSSK

15.3.2006 8:30 PhDr. Marián Dujnič

240.081 – 1. laminátka v nových farbách ZSSK

V pondelok 13. marca 2006 predpoludním usporiadala ŽOS Vrútky vo svojich priestoroch výstavku rušňov a osobných vozňov v novej farebnej schéme pre železničných fotografov. Vystavené boli rušne 350.011 a 240.081 a osobné vozne Beer 61 56 20-70 057-0 pre vlaky kategórie IC a WLAB 51 56 70-40 063-6, čiže spací vozeň. S veľkým záujmom sa očakával najmä roll-out prvej laminátky v novej farebnej schéme ZSSK.

Fotografovania sa zúčastnili železniční novinári Mgr. Miroslav Pavlík z podnikových časopisov Železničné ozveny a Cargo Info, môj redakčný kolega Tomáš Kuchta z časopisu Železniční magazín a Railvolution z Českej republiky a ja. Vďaka pochopeniu vedenia vrútockej ŽOS-ky sa nám naskytla možnosť uvidieť prvú laminátku v novej farebnej schéme ešte prv, než sa vydala po koľajách do svojho materského depa v Nových Zámkoch.

Hoci sme si za temer štyri desaťročia zvykli na pôvodné a vskutku krásne sfarbenie laminátiek a zvyk je, ako sa vraví železná košeľa, ktorá “nepripustí” zmeny, svorne sme uznali, že nové farby obom rušňom svedčia. Za obdobie, ktoré uplynulo od ich výroby, sa život na železnici zmenil. Zmenou prešiel aj technický a farebný design, boli vyvinuté nové technológie na výrobu farieb, zmenili sa aj požiadavky na vonkajší “image”.  ČSD sa rozpadli na nové železničné spoločnosti v nástupníckych štátoch. Podniky, ktoré vyrobili rušne súčasnej ZSSK sú v mestách, ktoré sa po zániku ČSSR ocitli na území iného štátu, resp. niektoré podniky (ako napr. ČKD) prestali existovať. Z hľadiska podnikateľskej etiky nie je vhodné, aby dve rôzne firmy, navyše pôsobiace na území dvoch krajín, používali rovnakú alebo podobnú farebnú schému. Mohol by vzniknúť aj spor o autorské práva na používanie farebného designu pôvodných výrobcov alebo i medzi dopravcami ČD a ZSSK, ktorí teraz pôsobia v čoraz dravšom konkurenčnom prostredí.

ZSSK splnilo zákon SR, ktorý ukladá, že designérsky návrh môže predložiť len osoba s univerzitným vzdelaním v odbore.    

Nová farebná schéma ZSSK spĺňa univerzálne kritériá s prihliadnutím na design nových “up-to-date” koľajových vozidiel, ktoré už v blízkej budúcnosti prídu na Slovenské železnice. Pripravuje sa tender na výrobu vratných poschodových súprav a rekonštrukcia niektorých elektrických rušňov radu 162, 163 a 263 na dvojsystémové práve kvôli tomu, aby mohli jazdiť s vlakmi v prímestskej doprave v okolí miest Bratislava, Žilina a Trenčín. Vo výhľade je nákup nových osobných vozňov, tender na ľahké motorové jednotky a tender na nové viacsystémové elektrické rušne.     

Vedenie ZSSK a ŽOS Vrútky nás informovalo aj o ekonomických výhodách zavedenia novej farebnej schémy. Nákup užšieho sortimentu farieb dovolí získať väčšie množstevné zľavy a ušetriť čas pri nanášaní laku. ZSSK pripúšťa, že údržbe rušňov a vozňov bude potrebné venovať zvýšenú opateru. A takisto berie do úvahy psychologické aspekty železničných fanúšikov, u ktorých sa nová farebná schéma podľa očakávania nestretla s priaznivou odozvou. V tomto ohľade situácia pripomína zmenu farebného designu u  DB. Nemeckí fanúšikovia veľmi ťažko znášali skutočnosť, že sa zmenil farebný design ich zamilovaných rušňov, napríklad u legendárnych elektrických rušňov radu 103.

Gorila 350.011 sa prepravovala v utorok 14. marca 2006 do Bratislavy na závese nákladného vlaku. Ícečkový vozeň sa mal prepraviť z Vrútok do Martina, aby sa v raňajších hodinách odviezol do Bratislavy na závese R 702 Turiec. „Wlabka“ mala naopak zamieriť na východný koniec našej republiky, do Košíc.

V tejto fotoreportáži prinášajú VLAKY.NET,  ako vôbec prvé médium, obsiahlu fotodokumentáciu rušňov a osobných vozňov v novej farebnej schéme ZSSK. Niektorými zábermi sa ešte vraciame do 10. marca 2006, keď gorila 350.011 vykonala v novom šate skúšobnú jazdu z Vrútok do Liptovského Mikuláša. Medzi prvými fanúšikmi, ktorí zočili gorilu v novom laku boli naši priatelia Djexpress, 362.005 a Mernoše. Aj keď mali spočiatku k zmene farebného designu pomerne rezervovaný postoj, keď gorila opustila opravárenské haly a zbadali ju spoza plota na vlastné oči, získala si ich srdce.

Gorila i laminátka sa v novom laku PUR poriadne lesknú. Keď začnú jazdiť, „šotouši“ budú ešte väčšmi nadávať na novú farebnú schému. Budú sa im na fotkách lesknúť a pôsobiť ako škaredý prízrak z iného sveta. Táto výzva ich možno povzbudí k hlbšiemu štúdiu fotografickej techniky a začnú pátrať, ako sa odleskom vyhnúť použitím technických pomôcok, alebo zmenou spôsobu fotenia. Keď získajú rušne jemnú prevádzkovú patinu budú fotiteľné, no inak spôsobia odlesky hlavybôľ aj skúsenému fotičovi.

K zaujímavostiam patrilo aj stretnutie gorily so štvoricou rušňov 742.611, 618, 624 a 634 Slovenskej železničnej dopravnej spoločnosti, ktoré smerovali z Martina cez Vrútky po do Horného Lidča pre nákladný vlak s uhlím pre tepláreň v Martine. Ako sme sa dozvedeli neskôr, 13. marca 2006 odviezli rušne SŽDS vyrovnávkový vlak naposledy, lebo vozbu opäť prevzalo ZSCS. To je však už iná kapitola.

Snímky: © autor 

Galéria

Súvisiace odkazy