Nová farebná schéma koľajových vozidiel ZSSK (I. časť)

27.2.2006 14:55 -gan-

Nová farebná schéma koľajových vozidiel ZSSK (I. časť)

Na prelome rokov 2005/6 obohatila Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., svoju ponuku pre cestujúcu verejnosť o ďalšie atraktívne produkty. Súčasťou terajšej obchodnej ofenzívy ZSSK je aj tzv. redesign vizuálu koľajových vozidiel. Skúsenosti zo zahraničia ukázali, že nielen kvalitná, bezpečná a rýchla preprava osôb vplýva na to, aby si cestujúca verejnosť vybrala ako spôsob prepravy cestu vlakom. Veľkú rolu zohráva tiež príťažlivý vizuál, ktorý vytvára firemné logo, logotyp a farebná schéma koľajových vozidiel.

V týchto dňoch začínajú vychádzať zo slovenských železničných opravárenských podnikov prvé koľajové vozidlá v novej farebnej schéme. Prvým vozidlom je rýchlikový vozeň Bmee 50 56 21-38 017 – 7, ktorý získal novú farebnú podobu v ŽOS Trnava. Minulý týždeň bol pristavený na zmeranie hmotnosti na koľajovej váhe v hlavnom bratislavskom depe, kde ho zachytil náš fotoreportér.

V prvej marcovej dekáde sa zjavia v nových farbách aj rušne: prvými budú 350.011 (ŽOS Vrútky) a 754.033 (ŽOS Zvolen). Prvým motorovým vozňom v novom habite bude v rovnakom čase 810.656 a trochu neskôr 812.051. Nasledovať bude 362.003. Onedlho sa stretneme aj s červeným jednosmerným košickým “panťákom” radu 460. Ďalšie rušne a osobné vozne budú nasledovať. S prvou ucelenou súpravou osobných vozňov sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretneme na našich tratiach v druhej polovici leta 2006. Zmena farebnej schémy čaká aj prototypové gorily 350.001 a 350.002, taktiež nové “Stadlery” - motorové vozne radu 840 ako aj rekonštruované “icečkové” osobné vozne. Len s premaľovaním “bobín” sa predbežne nepočíta, no ani to nie je vylúčené v prípade, že zostanú v prevádzke ďalších 5 – 6 rokov. V takom prípade premaľovanie “kabátu” zastihne aj naše najstaršie elektrické rušne so švajčiarskym rukopisom.   

História realizácie projektu novej farebnej schémy vozidiel ZSSKnie je dlhá. Železničná spoločnosť sa obrátila v polovicu roku 2005 s požiadavkou o vytvorenie novej farebnej schémy na odborníkov z odboru designu Technickej univerzity v Košiciach. Na príprave novej farebnej schémy koľajových vozidiel ZSSK spolupracoval s odborníkmi z odboru technického designu pracovný tím pod vedením riaditeľa Sekcie technicko technologickej prípravy prevádzky ZSSK Ing. Miloša Slávika.

Tvorcom novej farebnej schémy koľajových vozidiel ZSSK sa stal známy a uznávaný designer Daniel Blonski z firmy Štúdio 001. Jeho koncepcia vychádza z jednotnej farebnej línie vlaku od rušňa až po posledný vozeň v nasledovných farbách:

Farebná schéma pre osobné vozne:

  • strecha – šedostrieborná ,
  • bočnica   karmínovočervená so slonovinovým širokým pásom,
  • rám – šedý

Farebná schéma pre hnacie vozidlá:

  • strecha   šedá
  • skriňa   karmínovočervená a slonovinová,
  • hlavný rám – šedostrieborný
  • pojazd -  čadičovošedý.

 

Spoločnosť ZSSK zdedila po svojich predchodcoch (ČSD, ŽSR) rušne a vozne, ktorých farebné prevedenie pochádzalo z rôznych období. Na koľajách sa možno v súčasnosti stretnúť s rôznou farebnou paletou rušňov a vozňov. So zelenými, modrými a červenými vozňami, pričom niektoré majú pozdĺžne inofarebné pásy, iné sú jednofarebné so striebornošedou strechou. Nie je zladené ani farebné prepojenie medzi rušňom a súpravou.

Ešte stále pretrváva farebné rozlíšenie elektrických rušňov podľa schémy ČSD (ktoré zanikli pred 14 rokmi!) v troch farebných variantoch: zelená pre jednosmernú sústavu, červená pre striedavú a modrá pre dvojsystémové rušne. Rušne dvoch spoločností používajú stále rovnakú schému ako ZSSK: Železničná spoločnosť Cargo Slovensko, a. s., a České dráhy. Dokonca sa rušne niektorých radov po farebnej stránke týchto dopravcov vôbec nelíšia. Možno spomenúť, napríklad, “esá” radu 363. Vo všetkých troch spoločnostiach majú (až na malé výnimky) rovnakú farebnú schému. Podľa mienky psychológov a obchodných manažérov to nie je správne.

Autor novej farebnej schémy koľajových vozidiel Daniel Blonski vytvoril systém, ktorý  bude priateľsky a jednotne komunikovať s cestujúcimi a vzbudzovať ich dôveru k železničnému dopravcovi. Základným jednotiacim prvkom ostalo logo a logotyp. Tieto prvky sa budú nachádzať na rušňoch, motorových vozňoch ako aj na osobných vozňoch. Ďalším spoločným prvkom bude farba rušňov a vozňov.

Šírka slonovinovobieleho a karmínovovčerveného pásu, ktorý bude prechádzať po celej pozdĺžnej línii súpravy (z nich budú opticky vystupovať karmínovočervené vstupné dvere), bude čiastočne ovplyvnená tvarom skrine hnacích vozidiel. Toto bude jediný odlišný prvok v jednotnej farebnej schéme.

Niektoré zahraničné železičné médiá označili novú farebnú schému koľajových vozidiel ZSSK ako návrat k unifikácii známej z ČSD. Samotný termín unifikácia znie v demokratickej spoločnosti na začiatku tretieho tisícročia cudzorodo. V centralizovanej a ekonomicky málo vyvinutej spoločnosti bývalého Československa mala unifikácia svoje politické a hospodárske opodstatnenie (išlo aj o elimináciu nedostatku farieb a pracovných síl).  Tvorcom myšlienky vytvoriť novú farebnú schému vozidiel ZSSK nešlo o unifikáciu ale o vytvorenie nového “image” koľajových vozidiel prostredníctvom súvislej farebnej línie celej súpravy vlaku, s ktorou  harmonizuje aj rušeň.   

Koľajové vozidlá budú dostávať lak v novej farebnej schéme počas hlavných opráv. Pôjde o dlhodobý proces, ktorý potrvá pravdepodobne 5 až 6 rokov, kým sa nedosiahne farebné zjednotenie u všetkých rušňov a vozňov. V tom čase, v rokoch 2010 – 2012, už budú na koľajách ŽSR pôsobiť v osobnej doprave aj ďalšie železničné spoločnosti, zahraničné i súkromné. Iniciatívu ZSSK možno z tohto pohľadu hodnotiť len a len kladne. Pripravovaná modernizácia rušňového i vozňového parku ZSSK vyvoláva nádej, že slovenský dopravca si udrží pozície aj v medzinárodnej doprave vlakov EC a IC.

V ďalšom pokračovaní predstavíme typové obrázky jednotlivých radov rušňov a motorových vozňov. V treťom pokračovaní predstavíme prvé rušne v novej farebnej schéme a ich príchod do prevádzky.

Vyjadrite svoj názor na novú farebnú schému ZSSK v diskusii alebo v ankete.

Foto: © Garin

Galéria

Súvisiace odkazy