Výluka na trati č. 154

26.2.2006 21:15 Nela Blašková Zdroj: ŽSR

Výluka na trati č. 154

Od 27. februára 2006 bude do polovice mája 2006 na úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica úplne zastavená železničná doprava. Dôvodom je rekonštrukcia Banskoštiavnického tunela, ktorý sa nachádza na tomto úseku. Doprava bude pre cestujúcich zabezpečená náhradnou autobusovou dopravou.

2. februára 2006 bolo pri každoročnej komplexnej kontrole tunela konštatované, že dochádza k  deformácii a oslabeniu tunela. Bolo identifikované poškodenie tunela ako napr. drvenie a vytláčanie kameňov, či korózia oceľových podpôr, ktoré slúžia na podporu tunela.

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Železnice Slovenskej republiky, z preventívno-bezpečnostného hľadiska rozhodli tunel odstaviť a zastaviť železničnú dopravu v dotknutom úseku. Tunel prejde rekonštrukciou, ktorá potrvá od 27.2.2006 asi 3 mesiace. Investície do rekonštrukcie Banskoštiavnického tunela sa odhadujú na niekoľkomiliónov slovenských korún. Presnú výšku investícií momentálne Železnice SR vyhodnocujú.

Železnice SR v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko a.s., zabezpečia pre cestujúcu verejnosť v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica náhradnú autobusovú dopravu. Cestovný poriadok bude upravený tak, aby cestujúci stíhali vlakové prípoje v Hronskej Dúbrave.

Foto: ilustračné.

Súvisiace trate

  • ŽSR-154: Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica