Projekt výstavby novej siete Tatranských elektrických železníc

4.1.2006 12:12 -po- Zdroj: Rozhlasová stanica Regina

Projekt výstavby novej siete Tatranských elektrických železníc

Cestná doprava je vo Vysokých Tatrách niekoľko rokov predimenzovaná. Počet osobných áut a autobusov sa pohybuje nad únosnou hranicou z hľadiska ochrany prírody. Koordinačný a poradný výbor pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier vytvoril projekt integrovaného dopravného systému, ktorý rozšíri existujúcu sieť Tatranských elektrických železníc a vytvorí parkoviská.

Nová sieť Tatranských elektrických železníc by mala viesť cez obce Kežmarského okresu a pokračovať by mala až na poľskú stranu Tatier, kde by bola napojená na strediská cestovného ruchu, konkrétne na Zakopane, Novy Targ a Krynicu. Tatranské elektrické železnice by mali prechádzať aj obcami Mengusovce, Jánovce, Štôla, Gerlachov a Batizovce a železnica bude napojená aj na letisko Poprad. Projekt výstavby novej siete Tatranských elektrických železníc by mal byť zrealizovaný do piatich rokov. Ako dnes pre Regiónžurnál uviedol prednosta Obvodného úradu v Poprade Milan BARAN, projekt by mal byť financovaný aj z fondov Európskej únie z rozpočtového obdobia na roky 2007 až 2013. Koordinačný a poradný výbor pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier bude v priebehu tohto mesiaca rokovať aj so zástupcami Železníc Slovenskej republiky, aby sa dohodli kadiaľ presne železničné trate povedú a prerokujú aj financovanie celého projektu.

Súvisiace trate

  • ŽSR-183: Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso
  • ŽSR-184: Starý Smokovec - Tatranská Lomnica