Jazdu prvej tatranskej električky ''odpíska'' minister dopravy

10.6.2005 12:04 ŽSR a Slovenská tlač

Jazdu prvej tatranskej električky ''odpíska'' minister dopravy

Jazdu prvej električky na obnovenom úseku trate medzi Štrbským Plesom a Starým Smokovcom "odpíska" minister dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR Pavol Prokopovič v piatok dopoludnia.

Už dnes však pricestujú z Bratislavy do Vysokých Tatier generálni riaditelia rezortných organizácií so skupinou novinárov, aby v hoteli Patria na Štrbskom Plese prezentovali projekty železničnej infraštruktúry. Na podujatí budú prezentované súťažné projekty od autorov: KOKO a NICK.

Na tlačovej besede priblížia domácim i zahraničným novinárom budovanie dopravných koridorov a pomoc štrukturálnych fondov Európskej únie pri realizácii projektov železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike. V podvečer je na programe návšteva pošty na Štrbskom Plese, ktorá je najvyššie položenou na Slovensku.V piatok dopoludnia slávnostne obnovia prevádzku na Tatranských elektrických železniciach (TEŽ) v poslednom a kalamitou najviac zasiahnutom úseku medzi Štrbským Plesom a Starým Smokovcom.


Železničná doprava na TEŽ bola prerušená od novembra minulého roka, kedy Vysoké Tatry zasiahla prírodná kalamita. Dopravu obnovovali postupne. Ako prvý bol sprejazdnený úsek z Popradu do Starého Smokovca. V decembri začala jazdiť Ozubnicová železnica zo Štrby na Štrbské Pleso. Obnovou prešiel aj úsek trate zo Štrbského Plesa do Vyšných Hágov a zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice. Na jar bola ukončená oprava úseku trate z Vyšných Hágov do Starého Smokovca.

Popradskú železničnú stanicu čaká modernizácia

K strategickým záujmom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) patrí modernizácia vybraných koridorových tratí a železničných staníc. Jednou z nich je stanica Poprad-Tatry. Ako dnes informovali novinárov predstavitelia ŽSR, s modernizáciou stanice v podhorí Tatier sa má začať v októbri 2005 a práce potrvajú do augusta 2007. Celkové náklady na dobudovanie peronizácie sa odhadujú na 1,046 milióna Sk, pričom navrhovaný je kombinovaný spôsob financovania, a to 75 % zo štrukturálneho fondu ERDF a 25 % zo štátneho rozpočtu.

Modernizácia prinesie zvýšenie bezpečnosti železničnej prevádzky i cestujúcich, keďže pribudnú ostrovné nástupištia s mimoúrovňovým prístupom. Prínosom bude aj rast výkonnosti dopravnej cesty a vybudovaním nového elektronického zabezpečovacieho zariadenia dôjde k úspore 15 pracovníkov.

V súčasnej podobe popradská železničná stanica nespĺňa všetky podmienky z hľadiska bezpečnosti prevádzky a kultúry cestovania, keďže chýba peronizácia. Výstavba nástupíšť a podchodu pre cestujúcich s napojením na prestupovú halu Tatranských elektrických železníc (TEŽ) je opodstatnená, keďže súčasný stav možno považovať za provizórny. Projekt je koncipovaný s ohľadom na súčasnú i výhľadovú frekvenciu dopravy so špičkou 2000 cestujúcich za hodinu.

Celková dĺžka novej koľaje bude 7 611 metrov a nástupíšť 1 050 metrov. Železničná stanica Poprad-Tatry leží na úseku medzinárodného železničného tranzitného koridoru Va, ktorý vedie po trase Bratislava - Žilina - Košice - Čierna n/Tisou - štátna hranica.

Súvisiace trate

  • ŽSR-183: Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso
  • ŽSR-184: Starý Smokovec - Tatranská Lomnica
  • ŽSR-185: Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica