Mesto Turzovka a pozemky Železníc Slovenskej republiky

12.5.2005 9:42 Rozhlasová stanica Slovensko, -pio-

Mesto Turzovka a pozemky Železníc Slovenskej republiky

Ponúkam Vám prepis rozhovoru, ktorý prebehol v Slovenskom rozhlase.

Je zvláštne, že na jednej strane sa občania sťažujú na hluk vlakov a na druhej strane chcú v tesnej blízkosti trate postaviť obytné domy. Nebude za tým niečo iné?

Richard KVASŇOVSKÝ, moderátor:
"Turzovka na Kysuciach je ojedinelá tým, že v strede mesta je železničná trať, po ktorej prechádzajú osobné i nákladné vlaky. Turzovčanov trápi aj to, že pozemky v blízkosti trate sú majetkom Železníc Slovenskej republiky. Magistrát preto s nimi nemôže počítať napr. na bytovú či inú výstavbu. Ako tento problém vnímajú obyvatelia, zisťoval Vladimír ĽACH."

Muž:
"Dá sa povedať, že je to katastrofa, vlak keď ide no trúbi hneď, píska a všetky deti sú zobudené. Každú hodinu, dá sa povedať."


Vladimír ĽACH, regionálny spravodajca:
"Aký je váš názor?"


Žena:
"Pozemky železnice v Turzovke sú veľmi málo využívané sú v centre mesta, byty nám v Turzovke chýbajú, čiže určite by to mnoho, mnoho ľudí privítalo."


V. ĽACH:
"Tie koľajnice stredom mesta vám vadia?"


Žena:
"Neďaleko je škola, každý deň ňou prechádza, týmito koľajnicami a cestou vlastne okolo tisíc detí."


V. ĽACH:
"Čo by ste odporúčali?"


Žena:
"Najlepšie by bolo železnicu vlastne cez mesto zrušiť."


V. ĽACH:
"Turzovčania vidia problém nielen v osobnej a nákladnej železničnej doprave, ktorá im komplikuje život v meste, ale i v tom, že Železnice Slovenskej republiky vlastnia pri trati v centre Turzovky nevyužité pozemky na ploche vyše 4-tisíc metrov štvorcových, o ktoré magistrát bojuje už 15 rokov, žiaľ neúspešne. Primátor Turzovky Miroslav REJDA."


Miroslav REJDA:
"Samospráva nemôže dokončiť územný plán, chodíme, klopkáme po ministerských budovách a po železničnom generálnom riaditeľstve, aby sa tento prevod nejakým spôsobom uskutočnil, ale zatiaľ sa nám to nedarí. Nám ide jednoznačne o vylepšenie dopravnej obslužnosti modernou technológiou, ale hlavne nám ide o dokonanie prevodu tohoto majetku, ktoré železnice nepoužívajú 15 rokov. My raz za rok na ňom robíme kolotočové atrakcie. My tam chceme postaviť byty."


V. ĽACH:
"Aké riešenie vidíte pán REJDA?"


M. REJDA:
"Riešenie vidíme v tom, že by sa mohol uskutočniť kombinovaný systém dopravy, do Turzovky železničná doprava, do spádových obcí okolo Turzovky by mohli chodiť autobusy. Treba z hľadiska výťažnosti tohoto územia nájsť nejakú stratégiu rozvoja, aby zabezpečilo aj investičné stimuly, zamestnanosť, ale aj pokoj občanov v jeho bežnodennom živote."

REAKCIA ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY K POZEMKOM V TURZOVKE
Richard KVASŇOVSKÝ, moderátor:
"O reakciu sme požiadali Danu HURTOVÚ z odboru komunikácie Železníc Slovenskej republiky."


Dana HURTOVÁ:
"V predmetnej veci odpredaja pozemkov pre mesto Turzovka ešte dňa 3. mája uskutočnili zástupcovia železníc obhliadku pozemkových plôch za účelom zamerania presného rozsahu pozemkov o prevod ktorých mesto požiadalo. Táto dokumentácia bola zaslaná na oblastné riaditeľstvo do Trnavy k vyjadreniu či sú vyčlenené pozemky nevyhnutné pre potreby železničnej dopravnej cesty alebo či sa môžu klasifikovať ako prebytočný majetok. V prípade súhlasného stanoviska sa bude pokračovať v rokovaniach s mestom a na odpredávané pozemkové plochy bude vypracovaný geometrický plán. Ďalší postup pri odpredaji týchto nehnuteľností alebo pozemkov určujú potom ďalej predpisy ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, ako aj zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, čo vlastne znamená, že pred uzatvorením kúpnej zmluvy je potrebné súhlasné stanovisko správnej rady ŽSR a súhlas ministerstva dopravy k prevodu majetku."

Súvisiace trate