Medzi piatimi najvýznamnejšími železnicami EÚ sú aj České dráhy

11.4.2005 12:32Zdroj: CWN, www.cd.cz

Medzi piatimi najvýznamnejšími železnicami EÚ sú aj České dráhy

České dráhy, a.s., (ČD) patria medzi desať najväčších európskych železníc v preprave osôb, ako vo vnútrozemskej, tak aj v medzinárodnej preprave tovaru v roku 2004. Medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ) majú však ešte výraznejšie postavenie. V nákladnej doprave sa tu zaraďujú medzi päť najvýznamnejších železničných spoločností.

Takmer 49 miliónov ton tovaru prepravili ČD v roku 2004. Zaujali tak štvrté miesto v medzinárodnej preprave tovaru v EÚ. Pred ČD boli železničné spoločnosti Nemecka, Poľska a Rakúska. Menej tovaru previezli v takých veľkých štátoch Európy ako je Taliansko a vo Francúzsko.

V celkovej verejnej preprave tovaru je ČD na piatom mieste v EÚ so 79 milión tonami. Napríklad v niekoľkokrát väčšom a ekonomicky silnejšom Francúzsku prepravili len približne o 28 miliónov ton tovaru viac.

Medzi desať najväčších železníc v Európe zaujíma ČD v preprave osôb miesto v prvej desiatke. Vlani prepravili 178,8 miliónov cestujúcich, čo teoreticky znamená, že každý obyvateľ cestoval vlakom 18-krát. Tento údaj je zrovnateľný so susedným Nemeckom. V tomto ohľade je ČD s veľkým náskokom na prvom mieste medzi novými členským štátmi EÚ. Napríklad vo Francúzsku každý obyvateľ cestoval vlakom 16-krát, v Taliansku 9-krát a v Poľsku len 7-krát.

V porovnaní so štátmi EÚ vrátane Českej republiky viac tovaru a osôb prepravujú len niektoré krajiny bývalého Sovietskeho zväzu - Ukrajina a Bielorusko.

-jk-