TEŽ majú byť v plnej prevádzke do polovice júna

3.4.2005 10:06

TEŽ majú byť v plnej prevádzke do polovice júna

Poprad - Trate Tatranských elektrických železníc majú byť po minuloročnej veternej smršti v plnej prevádzke do 15. 6. 2005, do začiatku letnej turistickej sezóny. Úsek medzi Starým Smokovcom a Vyšnými Hágmi je najviac poškodeným úsekom na ktorom sa pracuje. ŽSR odhadli škody po veternej smršti na 160 mil. Sk.

Okrem výmeny približne 300 stožiarov sa musia vymeniť aj poškodené zabezpečovacie zariadenia, zrekonštruovať niektoré zastávky a budovy. Vačšina stožiarov pochádzala ešte z dôb výstavby, z rokov 1911 - 1912. Časť nákladov vykryjú železnice aj príjmami z prepravy dreva.

Krátko po kalamite sa začalo diskutovať aj na tému modernizácie a zrýchlenia dopravy. To by okrem iného znamenalo aj narovnávanie ostrých oblúkov. Podľa hovorkyne ŽSR sa takéto zmeny neplánujú, nakoľko súčasnou prioritou ŽSR je koridor V.

V súčasnosti sa v Tatrách vykonáva preprava na úsekoch Poprad - Starý Smokovec a Starý Smokovec - Tatranská Lomnica. V prevádzke je aj ozubnicová železnica Štrba - Štrbské Pleso. Medzi Starým Smokovcom a Štrbským Plesom je preprava zabezpečovaná náhradnou autobusovou dopravou.

Súvisiace trate

  • ŽSR-182: Štrba - Štrbské Pleso
  • ŽSR-183: Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso
  • ŽSR-184: Starý Smokovec - Tatranská Lomnica