Parná mašinka 434.2338 ožíva vďaka nadšencom v RD Haniska pri Košiciach

22.3.2005 18:50 Ing. Kamil Kočiško

Parná mašinka 434.2338 ožíva vďaka nadšencom v RD Haniska pri Košiciach

Na webe sa vyskytli určité neúplné priebežné informácie o parnom HV 434.2338, ktoré je vo vlastníctve MDC Bratislava. Týmto krátkym príspevkom chcem dať veci viac na pravú mieru. Uvedené HV sa fyzicky nachádza spolu s tendrom (818.0116) v RD Haniska pri Košiciach, kam obidve vozidlá dorazili po vlastnej osi v máji 2003.

K presunu došlo po dohode medzi vedúcim MDC p. Jurajom Kubáčkom a p. Petrom Pajtášom, ktorý je neformálnym šéfom partie pre vec (realisticky) nadšených mládencov z RD Haniska – s cieľom uviesť uvedené stroje do prevádzkyschopného stavu. K tejto záležitosti sa obidve strany postavili kriticky, boli odhadnuté existujúce možnosti, schopnosti, materiálne zabezpečenie, stanovili sa kritériá, stratégia, postupy. Výsledok bol ten, že pri správnej konštalácii hviezd a troche šťastia by sa úloha mala dať zvládnuť.

V prvom rade prebehol prieskum a defektoskopie kotla, ktorých výsledky vyzerajú viac-menej sľubne, aj keď maximálny tlak bude pravdepodobne nižší ako bol pôvodný. Rozhodlo sa, že ako prvý sa dá do poriadku tender. Pomocou svojpomocne zhotovenej pieskovačky prebehlo opieskovanie odstrojených vnútorných plôch, čiel, bokov, spodku aj pohyblivých častí pojazdu, vykonal sa nástrek základnou farbou, pričom plochy vane s priamym dotykom s vodou boli natreté aj asfaltovou farbou. Urobila sa výmena už nepoužiteľných plechových častí čela, ako aj jeho prenitovanie. Osi boli vyviazané, vykonala sa defektoskopia osí, závesných skrutiek vypruženia a tuhej spojky. Skontrolovali sa listové perá, pričom 6 kusov bolo opravených a jedno sa vyrobilo nové. Taktiež došlo k prepuzdrovaniu tyčovia bŕzd, ako aj k celkovej renovácii, premazaniu a kompletizácii častí brzdového ústrojenstva.

Z hlavných prác na tendri ostáva ešte poskladať spriahadlovú skriňu, reparácia výpustných kohútov, montáž nových plechov na perejníku, plechy na uhlovú nádrž. Žiada sa poznamenať, že všetky tieto práce sú robené svojpomocne, v podmienkach dielne v depe, výlučne vo voľnom čase, s materiálom zháňaným tiež poväčšine vo vlastnej réžii.

Zopár fotografií pravdepodobne umožní získať si o prebiehajúcich prácach lepšiu predstavu.

Galéria

Súvisiace odkazy