V piatok ráno zomrel bývalý generálny riaditeľ ŽSR a ZSSK Andrej Egyed

21.3.2005 17:34

V piatok ráno zomrel bývalý generálny riaditeľ ŽSR a ZSSK Andrej Egyed

Bratislava - Andrej Egyed, bývalý generálny riaditeľ ŽSR a ZSSK v piatok ráno náhle zomrel v Železničnej nemocnici v Bratislave vo veku nedožitých 64 rokov. Bol významným a medzinárodne známym odborníkom a manažérom v odbore železničnej dopravy.

Ing. Andrej Egyed sa narodil 3. novembra 1941 v Sobranciach. V roku 1958 absolvoval Jedenásťročnú strednú školu v Gelnici a v roku 1963 Strojnícku a elektrotechnickú fakultu na VŠD v Žiline. V roku 1963 začal ako inžinier železničnej dopravy pracovať v RD ČSD v Košiciach. V rokoch 1972 až 1978 bol radcom pri Organizácii pre spoluprácu železníc (OSŽD) vo Varšave. Päť rokov, od roku 1979 do roku 1983, pôsobil v rôznych pracovných zaradeniach na Službe rušňového hospodárstva a Správy Východnej dráhy v Bratislave. V rokoch 1983 až 1988 bol námestníkom náčelníka Východnej dráhy. Od roku 1989 do konca roku 1992 bol riaditeľom Bratislavskej oblasti ČSD.

Po vzniku ŽSR v roku 1993 zastával funkciu ich riaditeľa. Od 1. júna do konca roka 1993 bol generálnym zástupcom ŽSR v Poľsku vo Varšave. Od 1. januára do 31. decembra 1994 zastával pozíciu štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác SR. V rokoch 1995 až 1996 pôsobil vo Viedni vo funkcii generálneho zástupcu ŽSR v Rakúsku. Od 1. apríla 1996 do 14. decembra 1998 bol konateľom spoločnosti Slovenské tunely. Do funkcie GR ŽSR bol menovaný 15. decembra 1998. V roku 2003 sa stal generálnym riaditeľom ZSSK.

Andrej Egyed bol v roku 1999 prezidentom Zväzu zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií a následne v rokoch 2000 až 2001 predsedom Integračnej skupiny Medzinárodnej únie železníc (UIC) v Paríži. Do dôchodku odišiel v roku 2004.

Česť jeho pamiatke.

-rp-