Zmeny v osobnej železničnej doprave

19.2.2005 15:10

Zmeny v osobnej železničnej doprave

Bratislava - Dňa 6. marca začnú v traťových úsekoch ŽSR Bratislava – Rača – Trnava s pokračovaním do Leopoldova a neskôr do Nového Mesta nad Váhom rozsiahle výluky traťových koľají. V dôsledku toho sa predĺžia jazdné časy vlakov na trati Bratislava hl. st. – Nové Mesto nad Váhom v priemere o 40 minút. Počas výluky budú vlaky odchádzať z východzej stanice a prichádzať do cieľovej stanice v porovnaní so súčasným cestovným poriadkom v zmenenom čase.


Bratislava hl.st. - Žilina - Košice

Zmeny v jazdných časoch sa dotknú všetkých vlakov osobnej dopravy. V dôsledku výlukových prác budú zmenené v porovnaní so súčasným cestovným poriadkom aj odchody a príchody niektorých IC vlakov do a zo železničnej stanice Košice. Po pôvodnej trase z Bratislavy hl.st. cez Pezinok a Trnavu bude jazdiť 12 párov rýchlikov. Taktová doprava z Bratislavy do Košíc v dvojhodinovom intervale zostane zachovaná, ale rýchliky budú odchádzať z Bratislavy hl.st. o 40 minút skôr ako doteraz. Napríklad R 603 Čingov v súčasnosti odchádza o 7:50 ale podľa zmeneného cestovného poriadku kvôli výluke bude odchádzať už o 7:10. O 40 minút skôr budú odchádzať z Bratislavy hl.st. nasledovné rýchliky: R 332 Goral, R 603 Čingov, R 605 Dargov, R 607 Liptov, R 609 Spišan, R 707 Beckov, R 611 Považan, R 723 Vtáčnik, R 703 Turiec, R 705 Dubeň a R 613 Zemplín.

Odklon vlakov cez Galantu

V záujme zvýšenia efektivity dopravy a zamedzeniu strát v jazdných časoch budú vybrané vlaky jazdiť odklonom cez železničnú stanicu Galanta. Ide o všetky vlaky kategórie IC. Odklonom po trati Leopoldov - Galanta – Bratislava hl.st. budú vedené vlaky IC 402/403 Gerlach, 404/405 Tatran, 500/501 Kriváň. Odklonom po trati Leopoldov – Galanta – Bratislava Nové Mesto – Rajka s priamymi vozňami Bratislava Nové Mesto – Bratislava hl. st. budú jazdiť vlaky R 336/337 Báthory. Odklonom po trati Leopoldov - Galanta – Bratislava hl.st. budú vedené pravidelné vlaky R 700 Polom, R 610 Považan. Odklonom po trati Bratislava hl.st. – Galanta - Leopoldov budú v vedené vlaky R 1502/1503 Inovec, R 1504/1505 Šarišan, R 1520/1521 Tríbeč, R 1601 Chopok a Zr 1730/1731 Zobor.

Rýchliky

R 701 Polom odíde z Leopoldova do Žiliny o 4.36 h. Rýchlik 700 Polom v smere zo Žiliny do Bratislavy hl.st. pôjde po Nové Mesto nad Váhom tak ako doteraz, ale ďalej bude pokračovať odklonom cez Galantu. Do Bratislavy hlavnej stanice príde o 7:58, čo je o 38 minút neskôr ako doteraz. R 611 Považan bude odchádzať z Bratislavy hl.st. do Košíc o 15:10 po pôvodnej trase. V opačnom smere pôjde R 610 Považan odklonom cez Galantu a do Bratislavy hl.st. bude prichádzať o 20:44, čo je o 24 minút neskôr ako doteraz. R 336/337 Báthory bude jazdiť od 6. marca odklonom cez Galantu a už nebude zastavovať v Bratislave hl.st., ale v Bratislave Novom Meste. Ex 1601 Chopok bude odchádzať z Bratislavy hl.st. o 14:59, čo je o 26 minút skôr ako doteraz, a do Košíc bude pokračovať odklonom cez Galantu. V opačnom smere z Košíc do Bratislavy bude Ex 1600 Chopok odchádzať z Košíc ako doteraz o15:34 a pôjde po pôvodnej trase. Do Bratislavy hl.st. bude prichádzať o 21:29, čo je o hodinu neskôr ako doteraz.

IC vlaky

Vlaky IC 402 a IC 403 budú mať rozdelené jazdné trasy na úseky Wien Westbanhof – Bratislava hlavná stanica a Bratislava hl.st. – Galanta – Košice. Na trati Bratislava hl.st. – Galanta – Košice budú vedené pod novým číslom IC 506/IC 507 bez možnosti prestupu v Bratislave hl.st. medzi týmito vlakmi. IC 500 Kriváň bude odchádzať z Košíc už o 16:54, čo je o 40 minút skôr ako doteraz. Prípoj k tomuto vlaku bude zabezpečený denne zo smeru Humenné vlakom Zr 1902 Ondava (v nedeľu bude prípoj zabezpečený aj zo Stakčína k vlaku Zr 1902 a v nedeľu z Čiernej nad Tisou novým vlakom, ktorý zároveň vytvorí prípoj aj na vlak R 420 Excelsior. IC vlaky budú v Galante zastavovať len z dopravných dôvodov na 5 až 7 minút.

Osobné vlaky

V úseku Leopoldov – Bratislava sa prijali zásadné zmeny aj vo vedení osobných vlakov na prípojných tratiach. To znamená, že vybrané vlaky ER 2519 Nitran, R 722 Vtáčnik a R 704 Dubeň budú medzi Leopoldovom a Bratislavou zastavovať vo všetkých staniciach a zastávkach ako vlaky kategórie Os. Cestujúci ich budú môcť využiť aj bez rýchlikového príplatku. V opačnom smere v úseku Bratislava – Leopoldov bude ako osobný vlak zastavovať vo všetkých staniciach a zastávkach R 721 Bojnice a ER 2538 Nitran, ktorý však nebude zastavovať vo Svätom Jure a v Pezinku zastávka. Okrem týchto vlakov bude z Bratislavy do Trnavy jazdiť po pôvodnej trase v pracovných dňoch 17 osobných vlakov a v opačnom smere 15.

Žilina – Bratislava hl.st.

Dvojhodinová taktová doprava zo Žiliny do Bratislavy hlavnej stanice zostane zachovaná. V smere z Košíc a Žiliny budú rýchliky jazdiť po Nové Mesto nad Váhom v porovnaní so súčasným cestovným poriadkom v nezmenenom čase. Od Nového Mesta nad Váhom sa jazdný čas predĺži, keďže rýchliky pôjdu z bezpečnostných dôvodov zníženou rýchlosťou. Do Bratislavy hlavnej stanice budú prichádzať o 40 minút neskôr. Napríklad R 602 Čingov teraz prichádza do Bratislavy hl.st. o 12:20, ale od 6. marca bude prichádzať o 13:03. So 40 minútovým oneskorením budú od Žiliny do Bratislavy hl.st. prichádzať všetky rýchliky taktovej dopravy, ktoré budú jazdiť po pôvodnej trase. -rp-