Nová technológia výroby brzdných čeľustí

31.12.2004 11:43

Nová technológia výroby brzdných čeľustí

UIC - Iste už každý z nás, kto cestuje vlakom, počul ten nepríjemný zvuk vlakových bŕzd. Európsky tím technikov preto vyvinul nový kompozitný materiál z plastických látok a vyrobil z nich nové brzdové čeľuste. Tieto nové nekovové čeľuste nahradia v budúcnosti staré zo sivej liatiny. Dlhodobé skúšky ukázali, že tieto nové nekovové čeľuste sú šetrnejšie pri pôsobení na kov a hluk redukujú až o polovicu. Po technickej stránke tiež vyhovujú.

Medzinárodná železničiarska organizácia (UIC) ich koncom minulého roka schválila a doporučila členským železničným spoločnostiam. Ich použitie je najmä v nákladnej doprave.

Nemecká spoločnosť Die Bahn AG už stihla tento nový technologický „zázrak“ vyskúšať a s ich funkčnosťou sú spokojní. -mk-