Exkurzia v Technische Services ÖBB

22.12.2004 11:29 Martin Filo

Exkurzia v Technische Services ÖBB

Dňa 24.11.2004 som sa zúčastnil pracovnej návštevy a exkurzie na oddelení Technische Services ÖBB v Rakúsku so sídlom vo Viedni. Na začiatok niekoľko základných informácií o Technische Services ÖBB. Táto spoločnosť vznikla v roku 1995. Celkovo ju tvorí 30 podnikov po celom Rakúsku, kde pracuje spolu 5 100 zamestnancov, korí sú rozdelení do 350 pracovných tímov. Ich ročný obrat činí 400 mil. EUR a 10% podiel na tomto celkovom zisku majú externé zákazky.

 

Ich zákazníkmi sú Rakúske železnice, zahraničné železničné spoločnosti, súkromné železničné spoločnosti, výrobcovia koľajových vozidiel a ich príslušenstva a prevádzkovatelia lanovkových dráh. Pod svojimi krídlami spravuje Technische Services ÖBB celkovo spolu 25 000 koľajových vozidiel z čoho sú:

 • 715 elektrických hnacích vozidiel,
 • 465 dieselových hnacích vozidiel (v prevažnej miere s elektrickým prenosom výkonu),
 • 355 elektrických jednotiek (prímestské jednotky City Shuttle),
 • 2 500 osobných vozňov,
 • 18 000 nákladných vozňov,
 • 203 poschodových jednotiek (City Shuttle) pre osobnú prepravu, ktoré vyrábajú od roku 1998.

Ročne zaznamenajú 370 000 objednávok. Za rok vyrobia, opravia, zmodernizujú alebo vykonajú údržbársky zákrok na 900 koľajových vozidlách. Veľkým významom a prínosom pre Technische Services ÖBB (TS ÖBB) je trend uberajúci sa smerom k modernizácií elektrických prímestských jednotiek, ale aj modernizáciou osobných vozňov, ktoré sú pre nich veľmi dôležitými zákazkami do ďalších rokov. S týmto samozrejme súvisí komplexný balík ponúkaných služieb, kvalita a samozrejme cena za poskytnuté služby zákazníkovi. Pre osobnú dopravu (os. vozne) sa v rámci modernizácie jedná v prevažnej miere o interiér, riešenia jeho vnútorného usporiadania, kupé a samozrejme efektívne rozmiestnenie inžinierskych sietí.

V ďalšom závode TS ÖBB v Linzi sa sústredia na výrobu, opravy a údržbu elektrických hnacích vozidiel rady 1016 a 1116 známe pod názvom TAURUS. Ročne spolu vyrobia 400 vozidiel pre zahraničné železničné (štátne aj súkromné) spoločnosti. Tieto HV využívajú tri systémy napájania z trakčného vedenia. Súčastne v spolupráci so spoločnosťou Siemens vyrábajú pre Veľkú Britániu moderné nízkopodlažné dvojdielne motorové jednotky DESIRO, ktoré majú kapacitu 126 miest na sedenie. Momentálne je aktuálna objednávka pre 120 kusov tohto typu.

Veľkosť záberu pôsobenia TS ÖBB je veľká a preto nezostali bokom ani modernizácie nákladných vozňov. Základom je externá klientela, ktorá má niekedy aj špeciálne požiadavky na úpravy v rámci modernizácií nákladných vozňov. Samozrejmosťou je dotiahnuť špeciálne požiadavky svojich zákazníkov do úspešného konca t.z. zrealizovať ich. Samotnú výrobu má TS ÖBB nasmerovanú aj priamo pre vlastné potreby, ale aj pre svojich partnerov. Konkrétne sa jedná o doplnky do interiérov os. vozňov ako sú napríklad, držiaky na batožinu, osvetlenia, sedačky atď. Len pre zaujímavosť na výrobe týchto interiérových komponentov sa podieľa 74 zamestnancov s ročným obratom 10 mil. EUR.

 

Ako som v úvode spomínal, moja návšteva súvisela priamo s opravárenským a modernizačným závodom ÖBB v St. Pöltene, ktorý sa nachádza na ploche o výmere 79 849 m2, kde je zamestnaných 970 zamestnancov.

Závod v St. Pöltene sa špecializuje na:

 • opravu a modernizáciu osobných vozňov 1. a 2. triedy (1.triedy s podvozkami pre rýchlosti
  až do 230 km/hod ),
 • opravu, údržbu dieselových lokomotív (s elektrickým a hydraulickým prenosom výkonu),
 • opravu a modernizáciu motorových jednotiek, prímestských jednotiek, dvojposchodových jednotiek (City Shuttle),
 • opravu sólo dieselových agregátov,
 • modernizáciu interiérov osobných vozňov.

Predstaviteľ manažmentu spoločnosti nás privítal z veľkým nadšením a samozrejme ako inak nechýbala ani úvodná prezentácia o pôsobení spoločnosti, štatistických ukazovateľoch  a samozrejme aj o jej budúcnosti. Niečo z úvodnej prezentácie som načrtol už na začiatku reportáže, lebo TS ÖBB netvorí iba jedna spoločnosť, ale je to zoskupenie viacerých špecializovaných opravárenských podnikov, ktoré spadajú pod jednu strechu a tou je TS ÖBB. Pre zaujímavosť uvediem štatistiky závodu v St. Pöltene, kde napr. ročne vykonajú 220 revízií, opravia 102 dieselových agregátov, 457 kompresorov, 56 turbo dúchadiel, vymenia cca 15 000 sedadiel a cca 450 akumulátorov.

Veľmi ma zaujala filozofia TS ÖBB, ktorá spočíva v poskytovaní kvalitných služieb v rámci opráv, údržbárskych zásahov a modernizácií pre svojich nových, ale aj stálych zákazníkov z celej Európy. Pre dosiahnutie tejto firemnej filozofie sme sa zaujímali o niektoré podporné systémy a procesy, ktoré im to pomáhajú zabezpečiť. Detailnejšie sme sa ďalej zaoberali ich prepracovaným systémom údržby, kde okrajovo spomeniem systém LCC/RCM , ktorý sa riadi tzv. heslom – „garancia alebo zaručenie prevádzkyschopnosti zariadenia pri najnižších nákladoch na prevádzku“. K tomuto cieľu pristúpili tým, že zaviedli štandardizácie procesov a dokumentácie, čím dosiahli zníženie nákladov v údržbe. Nasadením a používaním softwarových riešení majú presne, kde majú presne stanovenú hodnotu práce, sledovanie pracovných činností naplánovaných a vykonaných za určité obdobie, vedia si veľmi rýchlo zistiť reálny stav a samozrejme sa tiež rýchlo prispôsobiť zmenám na trhu. Na pracoviskách v rámci podnikového kontrolingu využívajú jednoduchý vizualizačný manažérsky systém, ktorý patrí tiež k nástrojom pre dosiahnutie firemnej filozofie.

Teda, ak to tak môžem v skratke zhrnúť základným cieľom TS ÖBB je poskytovanie kvalitných služieb pri čo najnižších nákladoch. Môžem to aj potvrdiť potom, čo som videl a počul. Myslím si, že sa im to celkom darí a svedčia o tom viditeľné aj dosiahnuté výsledky, ktorými sú stála klientela a rozširujúce sa pole pôsobnosti v rámci opráv a modernizácie KV nielen pre ÖBB, ale aj jej partnerov.   

Martin Filo [vampi]

Galéria