Porovnanie autobusovej a železničnej dopravy

21.10.2004 15:56

Porovnanie autobusovej a železničnej dopravy

Výkony v autobusovej doprave na Slovensku ročne prevyšujú počet najazdených vlakokilometrov v pomere 80 ku 20. Opačná disproporcia je v dotáciách. Samosprávy predbežne z budúcoročného štátneho rozpočtu dostanú na dopravu 1,052 mld. Sk, zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pre oba železničné podniky (ŽS Cargo, a.s. a ŽOP a.s.) v roku 2005 počítajú spolu s 8,1 mld. Sk.

Na druhej strane, železničná doprava je pre štát z hľadiska daňových príjmov výhodnejšia.
Tržby autobusových dopravcov ročne sú okolo 6 mld. Sk, len v prípade ŽSR to bolo vlani 20 mld. Železnica je tiež drahšia. Jeden kilometer v prímestskej autobusovej doprave stojí v priemere 25,04 Sk a v mestskej 34,84 Sk. Na kilometer na železnici po započítaní poplatku za používanie trate pre Železnice SR, dopravca, Železničná spoločnosť, v osobnej doprave vynaloží zhruba 235 Sk a v nákladnej (kde sa zohľadňuje aj hmotnosť prepravovaného tovaru) 903 Sk. Nákladná preprava je však na železnici zisková. Autobusy SAD ročne pri súčasných cenách spotrebujú naftu za 2,275 mld. Sk a Železničná spoločnosť za 700 mil. Na železnici sa však uplatňuje znížená sadzba spotrebnej dane z "modrej nafty," ktorá sa používa ako pohonná látka pre motorové vozy radu 810, 811, 812 a 840. Železnice SR spravujú 3661 kilometrov železničnej siete a ciest je na Slovensku zhruba 18-tisíc km.

Na ilustračnej snímke je motorový vozeň 812.021 neďaleko žst. Vernár dňa 24.7.2004. -rp-