ŽSR znížili k septembru medziročne zadlženosť o 13,2 mld. Sk

22.9.2004 13:58

ŽSR znížili k septembru medziročne zadlženosť o 13,2 mld. Sk

Bratislava - ŽSR znížili ku koncu augusta medziročne zadĺženosť o 13,2 mld. Sk na 35,4 mld. Sk. Na tlačovej besede v utorok o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Roman Veselka.

Zadĺženosť železníc by do konca tohto roka mala klesnúť na 32 mld. Sk, čo je plánovaný stav pre rok 2006. Na uvedenom znížení zadlženosti sa podľa neho podieľal predovšetkým štát, ktorý k začiatku tohto roka oddĺžil ŽSR vo výške 13,6 mld. Sk. Samotná spoločnosť vygenerovala vlastnými silami zhruba 1,7 mld. Sk.

Spoločnosť sa v súčasnosti zaoberá odčlenením aktivít, ktoré nesúvisia s predmetom ich činnosti. Najzložitejší problém predstavuje bytová politika. ŽSR v súčasnosti spravujú 3002 bytov, od začiatku budúceho roka však spoločnosť končí so správcovskou činnosťou. V tomto roku predala spoločnosť 140 bytov, do budúcna predpokladá odpredaj aj zvyšných 617 bytov, ktoré má vo vlastníctve. Úspora nákladov pri prenájme železničného zdravotníctva sa predpokladá vo výške 240 mil. Sk ročne a pri prenájme protipožiarneho zboru ŽSR na úrovni 60 mil. Sk ročne. V súvislosti s prevedením troch učilíšť zo spoločnosti na vyššie územné celky (VÚC) rokujú ŽSR s rezortom dopravy, Ministerstvom financií SR a VÚC. Predpokladaná úspora nákladov by tak mala byť 40 mil. Sk ročne.

ŽSR pre investičné potreby zamerané na modernizáciu infraštruktúry potrebujú v tomto roku približne 1,6 až 2 mld. Sk, v budúcom roku zhruba 5,5 mld. Sk. Modernizácia by sa mala týkať aj železničnej trate Bratislava – Žilina – Čierna nad Tisou, čo je dôležitým predpokladom vstupu ďalších investorov na Slovensko.

Železnice ukončia tento rok s nevykrytou stratou za výkony vo verejnom záujme vo výške 348 mil. Sk, pričom štát svoje objednávky kryje v hodnote 2,3 mld. Sk. V minulom roku štát kryl svoje objednávky v rovnakej výške, pričom nevykrytá strata predstavovala 735 mil. Sk. Celkové náklady na realizáciu výkonov vo verejnom záujme však z roka na rok klesajú. V roku 2002 dosiahli 11,6 mld. Sk, vlani klesli na 11,195 mld. Sk a tento rok sú vyčíslené na 11,1 mld. Sk.

Na ilustračnej snímke je rušeň 363.140 pri Hr. Vršok na čele Pn 44646 dňa 17.7.2004. -iw- a -rp-