V budúcom roku vznikne Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

14.9.2004 19:10Zdroj: Národná obroda, 14.9.2004

V budúcom roku vznikne Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

Bratislava - Návrh novely zákona o dráhach včera s pripomienkami odporučila vláde SR schváliť Porada ekonomických ministrov (PEM). V tejto novele sa okrem iného predpokladá vznik Úradu pre reguláciu železničnej dopravy od 1.1.2005.

Novelizovaný zákon by mal zabezpečiť rozšírenie možností prístupu licencovaných dopravcov k železničnej dopravnej ceste. O prístup k železničnej ceste by sa mala starať nezávislá inštitúcia. Minister financií Mikloš (zároveň aj predseda PEM) označil tento zákon ako dôležitý. Podľa neho sa týmto zákonom realizuje liberalizácia podnikateľského prostredia v železničnej doprave. Návrh novely zákona predložil rezort dopravy a PEM odporučil, aby sa nový úrad nevytvoril navýšením verejných prostriedkov. Mal by sa realizovať v rámci limitov, ktorými disponuje kapitola rezortu dopravy. Minister financií tiež odporučil skrátenie lehoty na vydávanie licenčných rozhodnutí novým úradom. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) pripomienky PEM akceptovalo. Do Úradu pre reguláciu železničnej dopravy by z rušeného Štátneho dráhového úradu malo prejsť 42 zamestnancov a nárast o ďalších 35 ľudí predpokladá MDPT. -jk-