Aktuality z RD Bratislava Východ

11.9.2004 19:07

Aktuality z RD Bratislava Východ

Bratislava - V RD Bratislava Východ sa dnes nachádzala 362.001, ktorá mala chybné ložisko na prvej náprave. Ďalej sa tam nachádza rušeň 363.138, ktorý je na strednej redukovanej oprave a pravdepodobne to bude druhý rušeň, na ktorom bude nahradený Unipulz za polovodičový menič JN 3018/400/48.

Prvým rušňom, ktorý má tento polovodičový menič je 363.093. V tretej hale bola odstavená aj „laminátka“ 240.031, ktorá je ešte stále na EV oprave. V halách sa nachádzali aj rušne 240.040, 363.145 a 771.001, ktoré boli odstavené pre menšie poruchy alebo revízie.
-rp-

Galéria