Premenovanie stanice Družstevná pri Hornáde

31.8.2004 10:07

Premenovanie stanice Družstevná pri Hornáde

Družstevná pri Hornáde - Názov železničnej stanice Družstevná pri Hornáde sa od 11. decembra 2004 nadradzuje novým názvom Kostoľany nad Hornádom. Starosta obce Kostoľany nad Hornádom požiadal cestou Železníc SR o zmenu názvu stanice Družstevná pri Hornáde na Kostoľany nad Hornádom.

Názov stanice starosta obce odôvodnil tým, že jestvujúci názov stanice nie je v súlade s úradným názvom obce. -rp-, info: -iw-