Nákladnú dopravu čaká rozmach

30.8.2004 11:07

Nákladnú dopravu čaká rozmach

Európa - Nákladná doprava v západnej Európe v rokoch 2003 až 2015 vzrastie o jednu tretinu, zatiaľ čo osobná doprava sa zvýši o 15%, očakáva podľa dnes zverejnenej štúdie švajčiarsky inštitút ProgTrans.

Nákladná preprava tak porastie rýchlejšie ako celkové hospodárstvo. V prístupových krajinách Európskej únie očakáva inštitút nárast nákladnej dopravy o 37% a osobnej dopravy o 24%.
Železnica si udrží svoj 12,6% trhový podiel, ak o 30% zvýši svoj objem prepravy. Vo východnej Európe však podiel železnice klesne z terajších 50 na 32%, podiel ciest sa zvýši na 66%. Súkromné auto ostane dominujúcom dopravným prostriedkom v osobnej doprave.
V roku 2015 bude na cestách súčasných 25 krajín EÚ, Nórska a Švajčiarska premávať 34 mil. dodatočných osobných áut. Osobná preprava sa bude z 83% realizovať prostredníctvom osobných áut, výkon prepravy osobnými autami bude predstavovať 4600 mld osobokilometrov. V západnej Európe bude pripadať namiesto 500 vozidiel na 1000 obyvateľov už 750 áut na rovnaké množstvo ľudí. V prístupových krajinách to namiesto 420 bude 310. Dosiahnu takú úroveň, akú mala západná Európa v roku 1991.
Masívny nárast nastane podľa štúdie v oblasti leteckej dopravy. Pri ročnej miere rastu na úrovni 4,3% na Západe a päť percent na Východe bude v roku 2015 nárast predstavovať 52 percent Západe a 63% na Východe. -iw-/tasr