Železnice prepustia viac ľudí, než plánovali

26.8.2004 17:40

Železnice prepustia viac ľudí, než plánovali

ŽSR - Železnice SR zredukujú do roku 2007 počet zamestnancov v podniku na 17 726. S ďalším znížením počtu na rok 2008 zatiaľ nerátajú.

Podľa pôvodného plánu malo byť prepúšťanie menej výraznejšie, pretože na rok 2007 uvažovali železnice so zamestnanosťou na úrovni 18 552 pracovníkov. Tento rok by malo na železniciach pracovať 21 383 ľudí. Včera schválila vláda SR materiál o stave plnenia úsporných a konsolidačných opatrení na Železniciach SR v uplynulom roku, z ktorého to vyplýva. V tomto materiáli sa okrem iného konštatuje závislosť zníženia počtu zamestnancov od realizovaných zmien v systéme riadenia, organizácie a od modernizácie technickej základne.
-jk-/Národná obroda