Informácia o pohybe osobných vlakov

25.8.2004 14:17 -po-

Informácia o pohybe osobných vlakov

Bratislava - Stredisko informatiky Bratislava v spolupráci s GR Odborom 410 (Odbor riadenia prevádzky) a 420 (Odbor market. a manažmentu trás) spustilo skúšobnú prevádzku informačného systému - Informácia o pohybe osobných vlakov na intranete ŽSR.

Všetko sa spracováva z dát, ktoré zbiera PIS (Prevádzkový informačný systém). Informácie možno obdržať až po odchode vlaku, pri medzinárodných vlakoch vstupujúcich na sieť ŽSR po odchode z pohraničnej prechodovej stanice (PPS). Systém sleduje aj mimoriadne vlaky a pravidelné vlaky idúce odklonom (mimo štandardnú trasu), ale tie sú vyhodnocované voči plánovanej jazde podľa cestovného poriadku. Pre tých, ktorí sa nedostanú na sieť ŽSR prinášame ukážku.


Ukážka informačného systému

-rp-, info: -iw-

Súvisiace odkazy