Podľa schváleného materiálu vlády osobná doprava zostane v 100 %-nom vlastníctve štátu, nákladná je určená na predaj

17.8.2004 13:03

Podľa schváleného materiálu vlády osobná doprava zostane v 100 %-nom vlastníctve štátu, nákladná je určená na predaj

Bratislava - Predaj lukratívnejšej časti Železničnej spoločnosti - nákladnej dopravy - odôvodňuje Ministerstvo dopravy predovšetkým snahou o sprehľadnenie finančných tokov, keďže v Európskej únii nie je možné tzv. krížové financovanie. Doteraz zisková nákladná železničná doprava dotovala stratovú osobnú.

Otázkou však ostáva, ako chce štát, teraz bez ziskov z nákladnej dopravy, financovať osobnú dopravu. Na prvý pohľad sa črtajú tri možnosti. Buď štát vyčlení väčší objem financií na osobnú železničnú dopravu ako doteraz, a v tom prípade by mohol zostať objem prepravy zachovaný, ďalšou možnosťou je redukcia spojení, resp. zvýšenie cestovného. Podľa Mikuláša Kačaljaka, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, na základe schváleného materiálu vlády sa predpokladá, že osobná doprava, ako samostatná akciová spoločnosť, zostane v 100 % vlastníctve štátu. To znamená, štát sa bude musieť vysporiadať s dofinancovaním toho rozdielu a takisto štát sa musí vysporiadať do budúcnosti s financovaním investícií v tejto spoločnosti. Aj v minulosti však boli problémy s uhrádzaním tzv. výkonov vo verejnom záujme, ktoré si štát objednal. Mikuláš Kačaljak je ale presvedčený, že štát bude tieto prostriedky musieť nájsť. Paralelu môžeme hľadať v autobusovej doprave, kde takisto prebiehal proces odštátnenia alebo privatizácie nákladnej dopravy, následne aj osobnej dopravy, kde takisto štát, ale prostredníctvom vyšších územných celkov v dnešnej dobe prispieva na verejnú službu v oblasti autobusovej dopravy.

Či zostane aj objem železničnej osobnej dopravy zachovaný alebo sa pristúpi k redukcii spojení, ukáže budúcnosť a záujem samosprávnych krajov. Môže sa však opäť zvýšiť cestovné. Mikuláš Kačaljak sa však domnieva, že hlavný podiel na cenotvorbu bude mať záujem resp. nezáujem samosprávnych krajov o prevádzku regionálnej dopravy. Nielen opoziční politici však namietajú, prečo sa štát zbavuje ziskovej nákladnej dopravy a necháva si stratovú osobnú. Podľa Mikuláša Kačaljaka sa v dnešnej dobe nedá hovoriť o tom, že niekto by si zobral do ekonomického prenájmu alebo, že by si niekto kúpil osobnú dopravu celoštátnu, ktorá je tak či tak závislá na štátnom rozpočte a štát by nemal v rukách tlak na štátny rozpočet na zvyšovanie tých nákladov. Nevylúčil však, že v budúcnosti by sa mohla predať aj osobná doprava. Výnos z predaja nákladnej dopravy chcú využiť predovšetkým na oddĺženie železníc, čo by sa malo prejaviť aj na nižšej cene za dopravnú cestu a následne na znížení objemu dotácií zo strany štátu na osobnú dopravu. Proces predaja nákladnej dopravy plánujú zrealizovať do konca budúceho roka. -jk-