Mimoriadny spôsob výdaja rezervácií kvôli záplavám

6.8.2004 12:48Zdroj: ZSSK, a.s.

Mimoriadny spôsob výdaja rezervácií kvôli záplavám

Prešov - Z dôvodu poškodenia prenosových ciest vplyvom záplav nie je možné na niektorých staniciach na východnom Slovensku (Prešov, Bardejov, Strážske, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Lipany, Vranov nad Topľou, Plaveč) vybaviť zákazníkov rezerváciami zo systému KVC (miestenky, ležadlá, lôžka). Cestujúci v týchto staniciach budú preto pre požadované rezervácie vybavení písanými cestovnými dokladmi. Výdaj písaných cestovných dokladov je časovo náročnejší (nutnosť telefonického overovania voľných miest). -rp-