Prototypové skúšky na rušni 363.093

14.7.2004 19:19

Prototypové skúšky na rušni 363.093

Západné Slovensko - 20.-22. júla 2004 sa bude vykonávať prototypová skúška rušenia koľajových obvodov na rušni 363.093. Prinášame Vám kompletný rozpis cesty rušňa. Na priloženej snímke je 363.093, odstavená v RD Bratislava Východ 2. Snímka bola spravená 26.4.2004.

Rušeň sa bude pohybovať po tratiach č. 120 (Bratislava – Žilina) na trati č. 130 (v úseku Bratislava Východ 2 – Bratislava Vajnory – Sládkovičovo) a na trati č. 116 (v úseku Trnava - Šelpice). Presun rušňa bude vlastnou silou, ako príprahové HDV alebo v závese osobných vlakov. Rušeň má nový lak a prešiel cez skúšky EMC (Elektromagnetická kompatibilita podľa noriem EÚ), ktoré boli vykonané dňa 13.5.2004. Skúšky prebiehali na trati č. 133 v úseku Trnava - Sereď.

Grafikon jazdy:

21.7.2004:
Bude sa vykonávať skúšobná jazda (jazdná skúška) na železničnej trati č. 130 medzi žst. Bratislava-Vajnory a žst. Sládkovičovo a späť.

  • O 8:40 hod. sa zavedie skúšobná jazda medzi źst. Bratislava-Vajnory a žst. Sládkovičovo s technologickou pauzou v žst. Senec.
  • O 11:00 hod. skúšobná jazda späť medzi žst. Sládkovičovo a žst. Bratislava – Vajnory.
  • Po vykonanej skúšobnej jazde rušeň prejde do žst. Bratislava hl.st., bude privesený do vlaku R 707 (príprah). V žst. Žilina sa rušeň odvesí a následne sa prepraví vlastnou silou do RD Žilina.
22.7.2004:
  • V závese na vlaku Os 3000 sa presunie zo žst. Žilina do žst. Bytča.
  • Medzi 7:16 a 7:19 hod. sa v žst. Bytča odvesí z vlaku Os 3000 a vlastnou silou sa presunie na staničnú koľaj č.3 v žst. Bytča.
  • Medzi 7:15 a 14:00 hod. bude vykonávaná prototypová skúška na trakčom vedení 3kV js.
  • Po 14:00 hod. sa zo žst. Bytča zavedie Lv vlak na trase do žst. Žilina, v úseku Žilina - Bratislava hl.st. pôjde rušeň ako príprahové HDV na vlaku R 600.
-rp-