Praha bude mať ďalšie železničné tunely

14.7.2004 7:36

Praha bude mať ďalšie železničné tunely

Praha - Zásadné zlepšenie železničnej dopravy na území hlavného mesta ČR prinesie vybudovanie dvoch nových tunelov pod Vítkovom. Tie spoja na jednej strane stanice Praha hl.n. a Masarykovo so stanicami Libeň, Vysočany a Holešovice na druhej strane. Zároveň tak budú na najvyššej možnej úrovni technicky, bezpečnostne a rýchlostne, spojené I., III. a IV. železniční koridor. Stavbu za 7,85 miliardy Kč, jej investorom je Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC), a prostriedky na ňu poskytne štát prostredníctvom Státního fondu dopravní infrastruktury, uskutoční združenie firiem "Pražské spojení" vedené spoločnosťou Skanska ŽS a.s.

Podpis zmluvy sa uskutočnil 12. júla, zahájenie stavby je naplánované na 1.8. 2004 a ukončenie celého diela je podľa zmluvných podmienok stanovené na 15. decembra roku 2010. Víťazom verejnej obchodnej súťaže sa stalo združenie "Pražské spojení". Jeho vedúcim členom je Skanska ŽS a.s., ďalšími členmi sú Stavby silnic a železnic, a. s. (SSŽ), Metrostav a.s. a Subterra a.s. Členovia konzorcia sa zaviazali v rámci výstavby splniť najprísnejšie ekologické a bezpečnostné predpisy.

Projekt tunelov pod Vítkovom a ich napojenie na jednotlivé železničné koridory patrí k najnáročnejším dopravným stavbám, ktoré kedy boli na území České republiky uskutočnené. Vedľa dvoch dvojkoľajných tunelov, ktoré tvorí samé jadro stavby, budú vybudované 4 významné železničné mosty, pričom hlavnými sú 437 metrov dlhá estakáda Masarykova a Husitská, ďalej 322 metrov dlhá estakáda Sluncová, 130 metrový tunelový most a 44 metrov dlhý most Balabenka. Vznikne tiež skoro tristometrová cestná estakáda spájajúca Krejcárek a Palmovku a mnoho doprovodných stavieb.

Celková dĺžka tunelov je 2,68 kilometrov. Bude položené 28,48 kilometrov nových koľají, natiahnutých 43 kilometrov optických káblov, 29 kilometrov traťových káblov a 16 km nového trakčného vedenia. Postavené budú takmer tri kilometre protihlukových stien. -rp-

Súvisiace odkazy