Za oddychom - Festival Východná

29.6.2004 14:23

Za oddychom - Festival Východná

Východná - Ponuku "Za oddychom - Festival Východná" môžete využiť pri cestovaní 2. vozňovou triedou osobných vlakov a rýchlikov zo všetkých železničných staníc na Slovensku do železničnej stanice Východná.

Dátum uvedený na predloženej vstupenke z Festivalu musí byť zhodný s časom platnosti predloženého cestovného lístka. Nezabudnite si preto požiadať o opečiatkovanie vstupenky pri jej nákupe. Ak nemáte vstupenku opečiatkovanú, môžete predložiť aj daňový doklad o zakúpení vstupenky, na ktorom bude dátum zhodný s časom platnosti predloženého cestovného lístka. Cestovný lístok na cestu späť bude cestujúcemu platiť na základe predloženia vstupenky zakúpenej na návštevu Festivalu Východná.

Dospelí ušetria 25%

Je potrené aby ste si zakúpili cestovný lístok za cenu podľa Cenníka Junior RailPlus a Senior (.pdf), platný v 2. vozňovej triede osobných vlakov a rýchlikov za trate ŽSR súčasne:

 • jednosmerný cestovný lístok do tarifného bodu Východná,

 • jednosmerný cestovný lístok pre cestu späť (do stanice zhodnej z nástupnou).


Deti do 15 rokov ušetria 25%

Pre dieťa do 15 rokov je potrebné zakúpiť súčasne:

 • jednosmerný cestovný lístok do tarifného bodu Východná podľa Cenníka 1 (R) (.pdf), stĺpca B, platný v 2. vozňovej triede osobných vlakov a rýchlikov
 • jednosmerný cestovný lístok pre cestu späť (do stanice zhodnej z nástupnou) s 50 % zľavou z ceny podľa Cenníka 1 (R) (.pdf), stĺpca B, platný v 2. vozňovej triede osobných vlakov a rýchlikov za trate ŽSR


Zľava sa neposkytuje v IC a EC vlakoch.

Organizátor festivalu poskytne na vstupné zľavu 50 % pre držiteľov preukazu Junior RailPlus a pre všetkých dôchodcov vo veku nad 60 rokov.

Cestovné lístky si môžete zakúpiť vo všetkých pokladniach s KVC od 1. júla 2004.

Mimoriadne vlaky ktoré zastavia vo Východnej:

dňa 2. júla 2004:
 • R 602 "Čingov" Košice 14.20 - Východná 16.07 - (Bratislava hl. st. 20.20)

 • R 609 "Spišan" Bratislava hl. st. 13.50 - Východná 18.08 - (Košice 19.50)

 • R 611 "Považan" Bratislava hl. st. 15.50 - Východná 20.08 - (Košice 21.50)


dňa 3. júla 2004:
 • R 606 "Liptov" Košice 10.20 - Východná 12.07 - (Bratislava hl. st. 16.20)

 • R 602 "Čingov" Košice 14.20 - Východná 16.07 - (Bratislava hl. st. 20.20)

 • R 605 "Dargov" Bratislava hl. st. 9.50 - Východná 14.08 - (Košice 15.50 - Čierna nad Tisou 17.42, priamy vozeň Humenné 18.05)

 • R 607 "Liptov" Bratislava hl. st. 11.50 - Východná 16.08 - (Košice 17.50, priamy vozeň Budapest 22.12)

 • R 609 "Spišan" Bratislava hl. st. 13.50 - Východná 18.08 - (Košice 19.50)

dňa 4. júla 2004 vlaky
 • R 602 "Čingov" Košice 14.20 - Východná 16.07 - (Bratislava hl. st. 20.20)

 • R 1504 "Šarišan" Prešov 15.48 - Východná 17.36 - (Bratislava hl. st. 21.50)
 • R 603 "Čingov" Bratislava hl. st. 7.50 - Východná 12.08 - (Košice 13.50)
 • R 605 "Dargov" Bratislava hl. st. 9.50 - Východná 14.08 - (Košice 15.50 - Čierna nad Tisou 17.42, priamy vozeň Humenné 18.05)
 • R 609 "Spišan" Bratislava hl. st. 13.50 - Východná 18.08 - (Košice 19.50)


Príklady spôsobu docestovania a cien cestovného z vybraných staníc do Východnej:

Bratislava - Východná (313 km)
Napríklad vlakom R 609 "Spišan" Bratislava hl. st. 13.50 - Východná 18.08 - (Košice 19.50),

Cena - dospelí: 600,- Sk (300,- Sk tam + 300,- Sk späť)
Cena - deti od 6 do 15 rokov: 300,- Sk (200,- Sk tam + 100,- Sk späť)

Košice - Východná (132 km)
Napríklad vlakom R 602 "Čingov" Košice 14.20 - Východná 16.07 - (Bratislava hl. st. 20.20)

Cena - dospelí: 256,- Sk (128,- Sk tam + 128,- Sk späť)
Cena - deti od 6 do 15 rokov: 128,- Sk (85,- Sk tam + 43,- Sk späť)

Najvýhodnejšie spojenie do Východnej zo Zvolena je v smere cez Banskú Bystricu a Vrútky

Zvolen - Východná (197 km)
Napríklad v piatok 2. júla vlakom Zr 1844 Rozsutec (Zvolen odchod 15.17), vo Vrútkach prestup na vlak R 609 "Spišan" Bratislava hl. st. 13.50 - Vrútky 16.59 - Východná 18.08 - (Košice 19.50)

Cena - dospelí: 372,- Sk (186,- Sk tam + 186,- Sk späť)
Cena - deti od 6 do 15 rokov: 186,- Sk (124,- Sk tam + 62,- Sk späť)

Tiež pripomíname, že deti do 6 rokov môžu cestovať vlakmi Železničnej spoločnosti, a.s. zdarma a dôchodcovia vo veku od 70 rokov za 5,- Sk za každých (i len začatých) 50 km cesty.

Pri docestovaní do Východnej môžete samozrejme využiť aj akékoľvek iné vlaky Železničnej spoločnosti, a.s. V železničnej stanici Východná zastavujú všetky prechádzajúce osobné vlaky. Z rýchlikov je možný prestup v Štrbe, alebo v Liptovskom Mikuláši. -rp-