ŽSR žiadajú na modernizáciu peniaze z KF

21.6.2004 15:47

ŽSR žiadajú na modernizáciu peniaze z KF

Bratislava - ŽSR žiadajú o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu (KF) na projekt druhej etapy modernizácie železničnej trate vo výške 100,637 mil. eur. Etapa zahŕňa trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom pre zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 km/hod a Piešťany - Nové Mesto nad Váhom. Celkové náklady modernizácie druhej etapy predstavujú sumu vo výške 127,688 mil. eur. Prvá etapa modernizácie trate Trnava - Piešťany sa financuje v rámci programu ISPA s celkovými rozpočtovými nákladmi 149,695 mil. eur. Celkové náklady na projekt dosiahnu 277,383 mil. eur. Práce majú začať v tento rok a ukončenie sa plánuje v roku 2007. -rp-